Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Livsmedel och jordbruk vid storskalig forsknings­infrastruktur

Livsmedelsbranschen står inför stora globala utmaningar, mestadels kopplat till hållbarhet och hälsa. Många sjukdomar idag är livsstils- eller livsmedelsrelaterade samtidigt som en växande befolkning innebär att livsmedelsproduktionen måste öka. Ökad livsmedelsproduktion är såväl en del av problemet som en del av lösningen. Målet med den svenska nationella livsmedelsstrategin är att öka både produktion och export av livsmedel. Visionen är att vara globalt konkurrenskraftig, innovativ och hållbar till år 2030.

Nya hälsosamma produkter med hög kvalitet, som efterfrågas av konsumenter på en global marknad, ställer krav på förståelsen för råvarornas och livsmedlens struktur och uppbyggnad på både mikro- och makroskala. Livsmedel är komplexa material, ofta uppbyggda av många olika komponenter och ämnen. Kunskap om sambanden mellan struktur, processförhållanden och sensorisk kvalitet är avgörande för att kunna ta tillvara på möjligheterna med nya alternativa proteinkällor, cirkulär produktion, sänka salt- och sockerhalt med bibehållen kvalitet och ta bort tillsatser. Dessutom är det viktigt att förstå interaktionen mellan livsmedel och förpackningsmaterial eller tillverkningsutrustning, för att minimera exempelvis svinn och rengöringsproblem.

De nya storskaliga forskningsinfrastrukturerna, som i Sverige växer fram i form av anläggningarna MAX IV och ESS, erbjuder unika metoder och verktyg för livsmedelsbranschen i deras forsknings- och innovationsarbete. Röntgen och neutronspridning innebär helt nya möjligheter att studera livsmedel än tidigare, bland annat genom ökad detaljnivå, dynamiska förhållanden och tredimensionell analys.

RISE driver ett antal pilotprojekt med företag och utför experiment vid olika anläggningar runt om i världen. Pilotförsöken är finansierade av VINNOVA och fungerar som smörjmedel för att industrin ska upptäcka möjligheterna med de nya teknikerna för materialforskning. Bland VINNOVA-piloterna finns redan svenska livsmedelsföretag som till exempel Lantmännen.

Northern Lights on Food

Northern Lights on Food har bildats som plattform för att livsmedelsbranschen ska samla sig kring möjligheterna med de storskaliga forskningsinfrastrukturerna. Utmaningar och möjligheter har redan diskuterats vid en större workshop med industri och akademi.

Niklas Lorén

Kontaktperson

Niklas Lorén

Projektledare

+46 10 516 66 14

Läs mer om Niklas

Kontakta Niklas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.