Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Niklas Lorén

Senior Forskare

Tel +46 10 516 66 14

E-post niklas.loren@ri.se

Ort Göteborg

Enhet Produktdesign (101204)

ORCID 0000-0001-9979-5488

Niklas Lorén är forskare vid enheten Produktdesign, RISE Jordbruk och Livsmedel. Under 2001 tog Niklas doktorsexamen i Biovetenskap. Han har en mastergrad i kemi och fysik från Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Sverige. Niklas är även adjungerad professor vid Eva Olsson group, avdelningen för fysik vid Chalmers tekniska högskola. Dessutom var Niklas vice föreståndare för VINN Excellence Center SuMo Biomaterials och han är koordinator för Soft Microscopy Center, som båda är nära samarbeten mellan RISE och Chalmers.
Hans forskning fokuserar på samband mellan mikrostruktur och egenskaper i mjuka heterogena biobaserade material som livsmedel. Processen skapar en struktur och strukturen kodar för materialets egenskaper. Masstransport är viktigt för många egenskaper hos mjuka material. Exempelvis så är kontrollerad frisättning av arom och droger, vätsketransport i livsmedel och hygienprodukter och separation och rening i kromatografiprodukter starkt beroende på masstransportegenskaper. Niklas arbetar med förstelse kring hur man utformar strukturen för att erhålla önskad funktionalitet för produkter och material. För att få en fullständig förståelse är det viktigt att karakterisera mikrostrukturen vid olika längdskala med hjälp av konfokal mikroskopi, ljusmikroskopi och elektronmikroskopi. Vidare är bildanalys och simuleringar viktiga för att få kvantitativ information från bilderna. Masstransport måste studeras både på kort (lokal) och lång (global) längdskala för att få en fullständig förståelse. Kvantitativa mikroskopi metoder som Fluorescence Recovery efter Photobleaching (FRAP), Single particle tracking och Raster Image Correlation Spectroscopy är kraftfulla verktyg för att bestämma lokal masstransport. I sin forskning kombinerar Niklas mikroskopi, bildanalys, simuleringar och kvantitativ mikroskopi för att avslöja mikrostrukturen-masstransportsamband i mjuka heterogena material. Niklas har arbetat mycket med hydrogeler, biopolymerblandningar, emulsioner och choklad i sin forskning.