Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Instegsmiljöer till storskalig forskningsinfrastruktur

Läs mer om de olika instegsmiljöer till neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forsknings­infrastruktur som RISE erbjuder.

Instegsmiljöer är miljöer i vilka man bland annat kan få möjlighet, och hjälp med att, planera experiment vid storskalig forskningsinfrastruktur, provframställning, analysera resultat och utföra pilotstudier med labbutrustning. Förutom komplementär utrustning finns även kompetens inom metodutveckling och de tekniker som används vid MAX IV och ESS och hur de kan användas inom olika forsknings- och tillämpningsområden. 

SAXS/WAXS/GISAXS-mätningar 

Är du nyfiken på nanostrukturen i ditt material? Vi erbjuder karakterisering av nanostrukturerade material med SAXS-, WAXS- och GISAXS-mätningar på vår experimentstation. 

Läs mer här

Labbaserad röntgentomografi

Vill du veta mer kring 3D-strukturen på ditt material på mikro- till centimeternivå? Vill du se insidan av din produkt utan att förstöra eller plocka isär den? Vi erbjuder icke-förstörande avbildning via vårt labbaserade röntgenmikroskop i 2D (projektionsbild), 3D (tomografi) och 4D (tidsupplöst tomografi).

Läs mer här

Transmissionselektronmikroskopi (TEM)

Med hjälp av TEM kan du analysera ditt material på nanometer- eller mikrometernivå, antingen som komplement eller som förberedelse för experiment vid storskalig forskningsinfrastruktur. Vi erbjuder olika provberedningstekniker och avbildning med TEM/STEM, elektrondiffraktion, kryo-TEM och tomografi.

Läs mer här

Analys med mikroröntgen­fluorescens och röntgen­diffraktion

Mikroröntgenfluorescens och röntgendiffraktion är två kraftfulla tekniker för att karakterisera material. Båda kan användas som kompletterande tekniker eller vid förberedelse och provscreening inför experiment vid storskaliga forskningsinfrastrukturanläggningar.

Läs mer här