Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close

Neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forsknings­infrastruktur

RISE arbetar för att göra neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskaliga forskningsinfrastrukturer, som MAX IV, ESS, P21.2 at Petra III samt liknande anläggningar och experimentstationer, mer relevanta och tillgängliga för industrinära forskning inom industri, institut och akademi. 

Som innovationspartner till svensk industri har RISE blivit ombedd att stärka sin kompetens inom neutron- och fotonbaserade tekniker. Målet är att RISE ska kunna ta en ledande roll i arbetet med att göra storskalig forskningsinfrastruktur mer lättillgänglig och relevant för industrinära forskning.