Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close

Syfte och mål med projektet storskalig forsknings­infrastruktur

Initiativets syfte är att stärka svensk industris konkurrenskraft och innovationsförmåga genom att tillgängliggöra neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur.

RISE tar en ledande roll i regionala, nationella och internationella initiativ och projekt och bidrar på ett signifikant sätt till att, MAX IV, ESS, P21.2 på Petra III och andra forskningsinfrastrukturer av svenskt intresse, utvecklats så att teknikerna bättre matchar den svenska industrinära forskningens behov samt är mer kända och lättillgängliga.

Som en ledande aktör för tillgängliggörandet av de storskaliga forskningsinfrastrukturerna, har en teknikexpertgrupp etablerats. Expertgruppen har, via sin närhet till anläggningarna och sin strategiska placering inom organisationerna, möjlighet att designa, genomföra och analysera experiment och stödja forskare, projekt och industrikunder med sin erfarenhet och specialistkompetens.