Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Biobaserade material inom storskalig forsknings­infrastruktur

En biobaserad ekonomi är en viktig del för att skapa ett hållbart samhälle; det krävs ny teknik, nya sätt att producera och konsumera för att lösa världens klimatutmaningar. Vår belastning på klimatet minskar kraftigt när vi byter ut produkter av fossil råvara och energi mot biobaserade alternativ. Biobaserade material från bland annat skogen, havet eller rester från jordbruket ger möjligheten att tillverka produkter av närodlade råvaror. Ämnen som finns i trä och växter kan användas till mycket mer utöver att bygga hus samt tillverka papper. Användningsområdena för biobaserade material sträcker sig från biobaserade textilfibrer, biokompositer inom fordonsindustrin, återvinningsbara förpackningslösningar, additiv tillverkning till hälsa och hygien.

Forskning kring biobaserade material och dess framställningsprocesser behöver utvecklas för att bidra till ett framtida hållbart samhälle. Användningen av synkrotronljus och neutronstrålar ger möjlighet till avancerad materialkaraktärisering vilket innebär att det går att följa komplexa förlopp i realtid. En skräddarsydd kombination av experimentella tekniker gör det möjligt att lösa forskningsfrågor kring bland annat biokompositer, nanocellulosa, upplösning av trä, massaprocessen, fiberstruktur och fiberbindning. Vid studier av hierarkiska material som trä, som har viktiga strukturer på många olika längdskalor, behövs simultan strukturell karakterisering från atomskal till makroskopiska längdskalor.