Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Industriell produktion vid storskalig forsknings­infrastruktur

När samhället ställer allt högre krav på hållbarhet ökar fokus på elektrifiering och digitalisering hos tillverkningsindustrin. Effektiva transporter med elektriska drivlinor kräver lättviktskonstruktioner för låg energiförbrukning. Digitalisering inom tillverkningsindustrin möjliggör ökad flexibilitet, kortare ledtider och högre produktkvalitet. Sammantaget ökar behovet av innovation i hela tillverkningssystemet, både när det gäller processer och produkter. Där en förutsättning till innovation är gedigen kunskap om samspelet mellan material och process.

I många fall har den utrustning som vanligtvis används för att undersöka material i industrin en begränsad förmåga att analysera och karaktärisera de snabba förlopp som sker vid tillverkning av metalliska material och komponenter. Gapet kan fyllas av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur som kan ge högre tidsupplösning, rumslig upplösning och penetration vid analys av metalliska material.  

RISE har en stark forsknings- och utvecklingsverksamhet inom flertalet branscher, till exempel verkstads-, fordons- och flygindustrin. Våra forskare har kunskap inom många teknikområden och kan därför agera som en länk mellan industrin och teknikerna på de storskaliga forskningsanläggningarna, som MAX IV och ESS. Arbetet sker genom våra egna tekniska experter inom avbildning, spridningsteknik och spektroskopi.

RISE jobbar aktivt med att tillgängliggöra neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur för tillverkningsindustrin via ett flertal samarbeten med universitet, högskolor, institut och anläggningarna själva.