Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Effektmätningspilot för barn och ungas psykiska hälsa

Är ni en ideell organisation som arbetar med barn och ungas psykiska hälsa och vill utveckla er kompetens inom effektmätning? Vi tar nu emot intresseanmälningar för att under hösten genomföra en pilot där tre organisationer får kostnadsfritt stöd i effektmätning genom praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte. 

Inom ramen för det Vinnovafinansierade projektet Effektmätning för hållbar välfärd har RISE, Örebro kommun och Effektfullt skapat en vägledning (OSF | Effektmätning i praktiken - Rapporteringsriktlinjer och vägledning). 

Ambitionen med vägledningen är att ge organisationer som finansierar eller utför välfärdsinsatser verktyg för att kontinuerligt testa, lära och ompröva sin verksamhet, så att de kan allokera samhällets resurser dit de gör störst nytta och bidra till en hållbar välfärd. 

För att testa vägledningen vill RISE nu teama upp med tre organisationer som står inför att starta en ny satsning, alternativt ska vidareutveckla en befintlig verksamhet för att exempelvis nå en ny målgrupp. Tillsammans går vi igenom alla stegen i en effektmätningsprocess, sätter upp en gedigen projektbeskrivning och skapar en studiedesign för att kunna uttala oss om effekt. Slutresultatet av vårt samarbete blir att samarbetsorganisationerna får en tydlig process och struktur för effektmätning, och RISE får feedback på vägledningen för att kunna förbättra den ytterligare.

Vi kommer att söka finansiering för att genomföra ett antal gemensamma fysiska och/eller digitala workshops under hösten 2024, där vi tillsammans arbetar oss igenom stegen i vägledningen genom praktiska övningar och diskussioner. Mellan träffarna tillämpas kunskapen på hemmaplan genom olika ”hemuppgifter”.  

Vilka organisationer kan delta? 

För att delta önskar vi att: 

  • Ni är en ideell organisation eller stiftelse. 
  • Ni som organisation vill utveckla era kunskaper och kapacitet inom effektmätning. 
  • Ni har ett "case" i form av en satsning som ska startas upp eller en befintlig verksamhet där ni vill nå en ny målgrupp, med koppling till barn och ungas psykiska hälsa. I detta skede kan vi tyvärr inte arbeta med olika former av öppen verksamhet.   
  • Deltagandet är kostnadsfritt, men ni behöver kunna avsätta tid och personalresurser för att delta i projektet under hösten 2024, ca fem workshops om två timmar per tillfälle. Mellan workshops kommer ni att få hemuppgifter som omfattar ca två timmars arbete.  
  • Den/de som deltar har ett intresse för effektmätning och vill lära sig mer. Har man förkunskaper är det ett plus, till exempel att man har arbetat med förändringsteori och/eller uppföljning av insatser.

Låter detta som ett intressant erbjudande för er organisation?

Nu tar vi emot intresseanmälningar för att delta i arbetet under hösten. Observera att piloten är beroende av finansiering, vilken vi i nuläget arbetar på att säkra. För att kunna komma igång så fort som möjligt i höst tar vi emot intresseanmälningar före sommaren. 

Fyll i formuläret som länkas nedan senast 31/5 med en kort beskrivning av varför ni vill delta, vilket case ni vill arbeta med samt era kontaktuppgifter

ANMÄL ER HÄR VIA DETTA FORMULÄR

Lovisa Vildö
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Beatrice Amsenius

Kontaktperson

Beatrice Amsenius

Innovations- och processledare

+46 10 516 50 44

Läs mer om Beatrice

Kontakta Beatrice
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.