Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

POPFREE Ski Goes Global

Projektet POPFREE Ski Goes Global ska bana väg för minskad användning av PFAS i skidvalla inom skidåkning, på internationell tävlingsnivå.

POPFREE Ski Goes Global kommer att:

  • Undersöka medvetenhet om hälso- och miljörisker samt viljan att främja PFAS-fria vallor bland elitåkare och professionella vallare
  •  Identifiera teknologier som kan möjliggöra snabb och exakt kontroll av PFAS-innehåll på skidor
  •  Tillsammans med nyckelaktörer från internationell skidsport definiera en gemensam handlingsplan för utfasning av PFAS-baserad skidvalla i tävlingsverksamhet.

 

Co-Creation workshop - Competitive skiing without fluorinated ski waxes ?

Som en aktivitet i projektet samlades nyligen intressenter från skidsporten i Europa för att initiera en internationell dialog och driva på utfasningen av de hälso- och miljöfarliga högfluorerade ämnena inom tävlingsskidåkningen. Resultaten av den workshop som genomfördes kommer att ligga till grund för utvecklingsprojekt och fortsatta utfasningsaktiviteter på skidtävlingar under vintern 2020 och framåt.

Läs pressmeddelandet om workshopen här.


Roadmap towards PFAS-free competitive skiing. Priority actions until 2015

Färdplan mot PFAS-fri tävlingsskidåkning 

Under workshopen utarbetade representanter från internationell skidsport tillsammans en färdplan för PFAS-fri tävlingsskidåkning där medverkande aktörer ser möjligheter till ett totalt förbud mot fluorvallor inom internationell skidsport till 2025, med fluorfria olympiska vinterspel 2026. I färdplanen finns förslag på viktiga aktiviteter fram till ett fluorförbud, och ett flertal aktörer inom skidsport, skidindustri och akademi har identifierat sina roller i processen. Arbetet kräver ett internationellt samarbete på olika nivåer, varför den gemensamma färdplanen är en viktig pusselbit för att nå det ambitiösa målet. Spridning och acceptans av färdplanen är därför ett viktigt steg på vägen mot en PFAS-fri skidsport. 

Ladda ner färdplanen här.


Fluorförbud i alla skiddiscipliner från säsong 2020/2021

Det gick snabbare än estimerat att få till ett fluorförbud på tävlingsnivå internationellt. I lördags (23/11) beslutade FIS Council att införa ett totalt fluorförbud i alla skiddiscipliner från och med nästa säsong. Att ett förbud nu kommer snabbare än estimerat i den framtagna färdplanen är väldigt positivt. Färdplanen var givande för att få alla på banan, och det arbete och aktiviteter som identifierats i färdplanen blir nu ännu viktigare att implementera och i snabbare takt. 

- Genom att föra samman alla aktörer, samordna processen och säkerställa en faktabaserad bakgrund har projektet varit en mycket viktig drivkraft till det beslut som fattades av FIS, säger Vegard Ulvang, ordförande i FIS längdåkningskommitté och olympisk mästare.  

FIS beslut om totalt fluorförbud från säsongen 2020/2021.

 

RISE pressmeddelande om färdplanen och FIS beslut 


Projektledare POPFREE Ski Goes Global