Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Möt våra medlemmar i Normpack

Ann-Britt Nilseng, Billerud Korsnäs

Berätta om er verksamhet!

Vi tillverkar massa, papper och kartong varav en del går till livsmedelskontakt. Våra produkter säljs vidare till konverterare då vi inte har egen konvertering eller tryckning.

Hur har medlemskapet i Normpack hjälpt er verksamhet?

Normpack är en källa för att få information och kunna påverka via bl.a. remisser. Genom medlemskapet kan vi också verka för att synkronisera information som kommer från olika organisationer.

Vilken har varit er största kunskapslucka när det kommer till säkerhet av material i kontakt med livsmedel?

För våra egna material känner vi att vi har tillräcklig kompetens. Det medlemskapet har bidragit till att få en förståelse för kraven på andra material, så som plast.

Vad skulle du ge för rekommendationer till andra företag som vill ta nästa steg när det gäller material i kontakt med livsmedel?

Sök information och lär dig kraven, där är Normpack en bra källa. Normpack ger även en möjlighet, genom nätverkande och kontakter , att få en förståelse för hur andra företag jobbar och hur kundföretag, ända ut till handeln, tänker i dessa frågor.

Hur förbereder ni er inför den kommande tillsynen som Livsmedelsverket ska införa?

Vi har redan en regelbunden omfattande extern granskning avseende kvalitet och livsmedelssäkerhet. Vi känner oss därför rätt trygga med att vi kommer klara den kommande tillsynen.