Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Normpack - Hur utvärderar jag mitt material?

Hur en utvärdering ska gå till beror på vilken roll man har i värdekedjan. Beskrivningen nedan ger en översikt över viktiga steg i utvärderingen samt vilken information som bör föras vidare i värdekedjan. Generellt sett gäller att en aktör i kedjan ska lämna från sig tillräcklig information för att nästa led ska kunna göra sin utvärdering med komplett underlag, information överförs med hjälp av en så kallad förklaring av överenstämmelse (eng. Declaration of Compliance, DoC).

1. Vad ska materialet användas till?

+

2. Vad ingår i materialen?

+

3. Hur visar jag att materialet är lämpligt för ändamålet?

+

4. Tester och beräkningar?

+

5. Hur ska jag redovisa?

+