Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Normpacknormen

En sammanställning av Europeisk och svensk lagstiftning för material i kontakt med livsmedel

Normpack normen beskriver de krav som ställs för att ett material eller en produkt ska uppfylla lagkrav för att vara i kontakt med livsmedel. Normen är utvecklad i samarbete med medlemsföretag och berörda myndigheter (Livsmedelsverket, SLV).

Normpack normen är uppdelad i fyra paragrafer:

  • Första paragrafen är en sammanställning av lagar i Sverige och EU för alla produkter som kommer i kontakt med livsmedel. Vidare finns där materialspecifika regler för de material som har harmoniserad (EU-gemensam) lagstiftning.
  • Andra paragrafen anger de regelverk som Normpack har valt att tillämpa för de material som idag inte har harmoniserad lagstiftning.
  • Tredje paragrafen ställer krav på samråd i värdekedjan. Samråd innebär att leverantörer och kunder måste utbyta information för att säkerställa att materialet/produkten är utvärderat och lämpligt för det livsmedel och de användningssätt som är dess ändamål.
  • Fjärde paragrafen ställer krav på att migration ska kontrolleras. Det kan göras antingen genom analystester på lab eller med hjälp av matematiska beräkningar.

Normen uppdateras kontinuerligt då lagstiftningen uppdateras. Använd alltid senaste version.

Normpacknormen är exklusiv för Normpacks medlemmar och återfinns på medlemssidorna.