Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Normpacknormen

En sammanställning av Europeisk och svensk lagstiftning för material i kontakt med livsmedel

Normpack normen är en sammanställning av de lagar, regler och krav som Normpack fodrar för att ett material eller en produkt ska anses uppfylla kraven för att vara i kontakt med livsmedel.  Normen är utvecklad av medlemsföretagen med avsikt att uppfylla en generell europeisk nivå.

Normpack normen är uppdelad i fyra paragrafer:

  • Första paragrafen är en sammanställning av lagar i Sverige och EU för alla produkter som kommer i kontakt med livsmedel. Vidare listas materialspecifika regler för de material som har harmoniserad (EU-gemensam) lagstiftning.
  • Andra paragrafen anger de regelverk som Normpack har valt att tillämpa för de material som idag inte har harmoniserad lagstiftning.
  • Tredje paragrafen ställer krav på samråd i värdekedjan. Samråd innebär att leverantörer och kunder måste utbyta information för att säkerställa att materialet/produkten är utvärderat och lämpligt för det livsmedel och de användningssätt som är dess ändamål.
  • Fjärde paragrafen ställer krav på att migration ska kontrolleras. Det kan göras antingen genom analystester på lab eller med hjälp av matematiska beräkningar.

Normen uppdateras kontinuerligt då lagstiftningen uppdateras. Använd alltid senaste version. 

Normpack Norm (2024-04-16) (pdf, 174.66 kB)

Vad är Normpacknormen?

Normpacknormen är Normpacks sammanställning av lagar och rekommendationer för att utvärdera att ett material uppfyller europeiska krav för kontakt med livsmedel.

Kan produkter som uppfyller amerikanska FDA antas uppfylla europeiska regler?

Då FDA systemet är uppbyggt på ett annat sätt än de europeiska kraven kan de inte automatiskt översättas. Ett övergvägande bör göras från fall till fall.

Hanterar Normpacknormen hälso-, miljö- och kvalitetsfrågor samt produkternas fysikaliska egenskaper?

Normpacknormen omfattar endast lagar och rekommendationer kopplade till hälsoaspekter för material och produkter i kontakt med livsmedel. Dessa regler baseras både på riskutvärdering och konsumtionsaspekter.