Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Normpack - Lagstiftning

Alla material som kommer i kontakt med livsmedel måste vara utvärderade för ändamålet och uppfylla de krav som ställs i lagstiftningen.

Vilka krav finns och vad omfattas

Europeisk lagstiftning för material och produkter avsedda för kontakt med livsmedel (Food Contact Material, FCM) är uppbyggd på:

  • en ramförordning som gäller alla material
  • en förordning om god tillverkningssed (Good Manufacturing Practice, GMP) som gäller alla material
  • materialspecifika regler

Lagstiftningen omfattar alla material som kan förväntas komma i kontakt med livsmedel. Det innebär till exempel förpackningar, processutrustning såsom slangar, transportband och engångshandskar i livsmedelsindustrin samt hushållsredskap.

Alla harmoniserade regler finns på EU Kommissionens sidor om material i kontakt med livsmedel.


FCM legislation in EU
FCM legislation in EU

Ramförordningen

+

GMP-förordningen

+

Materialspecifika regler

+

Kraven varierar beroende på livsmedel och användning

+