Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Planering & Byggande

Det finns bara ett enda juridiskt bindande dokument i svensk plan- och bygglag idag, vilket är detaljplanen. Svenska kommuner behöver inte ha några riktlinjer för dagvattenhantering, sådana planer är oftast fristående politiskt antagna dokument eller fungera som underlag till en översiktsplan.

En översiktsplan är något som varje kommun måste ha och anta politiskt, men som inte är juridiskt bindande. Det är ett viktigt strategiskt verktyg som anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Denna bör innehålla övergripande strategier för klimatarbete och dagvattenhantering. 

Det enda juridiskt bindande dokumentet i plan- och bygglagen är detaljplanen som är en handling som anger hur ett begränsat område i en kommun får bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Detaljplanen reglerar vad man kan få bygglov för. I samband med plan- och bygglovsprocessen skrivs ofta genomförandeavtal som exploateringsavtal eller markanvisningsavtal som reglerar genomförande och kostnader mellan byggare/fastighetsägare och kommunen. I dessa avtal regleras detaljutformningen.

Björn Schouenborg

Kontaktperson

Björn Schouenborg

Filosofie doktor

+46 70 520 25 51

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.