Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Om Klimatsäkrad stad

Vi skapar blågröngråa systemlösningar för hållbara städer för att stå rustade inför den ökande urbaniseringen.

I takt med att städerna växer försvinner den naturliga markytan och ersätts med olika hårda och mindre vattengenomsläppliga material och produkter. Utvecklingen leder till fler översvämningar, överbelastning av dagvattensystem och till att väldigt många stadsträd dör. 

Vi syftar till att skapa integration mellan hårdgjorda grå ytor och det gröna och blå i städerna, bland annat genom följande:

  • Ta fram innovativa dagvattenlösningar som samverkar med gråa och gröna funktioner, samt säkerställer en hållbar hantering av vatten i stadsmiljön.
  • Ta fram dränerande hårdgjorda ytor som reducerar belastningen på dagvattensystemen och minskar bekymmer med översvämningar.
  • Säkerställa bärighet hos permeabla konstruktioner utsatta för trafiklaster.
  • Ta fram kostnadseffektiva konstruktioner och system för urbana trädplanteringar, samt säkerställa etablering, tillväxt, överlevnad och vitalitet hos urbana träd.
  • Optimera lösningars utformning genom klimatsimuleringar. 
  • Identifiera lämpliga material och tekniker ur ett hållbarhetsperspektiv. 
  • Ge entreprenörer och upphandlare rätt verktyg för att göra gröna upphandlingar inom området. 

För nya projekt, kontakta Björn Schouenborg.

Björn Schouenborg

Kontaktperson

Björn Schouenborg

Filosofie doktor

+46 70 520 25 51

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.