Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Krossdike

Krossprodukter utan de minsta fraktionerna kallas makadam och ett annat namn för krossdike är makadamdike. Krossdiken kan fördröja och avleda dagvatten och bidra med viss rening genom sedimentering.

Krossdiken är en relativt billig åtgärd, kan utformas på olika sätt och anläggs ofta i anslutning till parkeringsplatser och vägar. Om marken under har god genomsläpplighet kan diket ha en öppen botten så att dagvattnet kan sippra ned till grundvattnet. I annat fall, då bottnen är tät, leds vattnet vidare till dagvattennätet via ett dräneringsrör.

Vattnet har ofta gott om plats att rinna undan från den hårda ytan så därför bidrar krossdiken till att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn. Nederbörd som överskrider magasinsvolymen och dikets avledningskapacitet behöver dock bräddas till dagvattennätet eller förbi anläggningen. Makadamfyllda diken kräver mindre utrymme än svackdiken och kan kombineras med andra dagvattensystem.

Björn Schouenborg

Kontaktperson

Björn Schouenborg

Filosofie doktor

+46 70 520 25 51

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.