Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Svackdike

Svackdike är benämningen på ett flackt dike med sluttande kanter som är bevuxet, oftast med någon form av gräs- eller ängsvegetation, det är en av de mest grundläggande konstruktionerna som kan bistå med att minska eller fördröja avrinningen av dagvattnet.

Flödeshastigheten i ett svackdike är ofta låg vilket medför att en del föroreningar kan avskiljas via sedimentation. Svackdiken har primärt en vattenavledande funktion men om de konstrueras med ett poröst magasinerande material i botten, till exempel makadam eller sandhaltig jord, kan en viss infiltration ske.

Reningsgraden då dagvattnet avleds till ett svackdike är inte tillräcklig i sig, men ofta kan diket fungera som förbehandling till andra reningssteg. Vanligt förekommande är att vattnet leds vidare till gräsbevuxna översilningsytor. En fördel med svackdiken i kallt klimat är att de kan utgöra utrymmen för snölagring. Dikena har sedan en god kapacitet att leda bort vatten under snösmältningsperioden.

Björn Schouenborg

Kontaktperson

Björn Schouenborg

Filosofie doktor

+46 70 520 25 51

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.