Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Kontakt för Klimatsäkrad stad

Behöver du hjälp eller söker en samarbetspartner för ditt projekt? Vi har ett brett kontaktnät med gedigna kompetenser och flerårig kunskap. Välkommen att höra av dig till oss.

Björn Schouenborg

Seniorforskare på RISE. Dr i Geologi (Mineralogi & Petrologi) med kompetens bl a om samhälls-byggnation, materialkompetens, vägbyggnation, standardisering, provning och projektledning.
Kontakta Björn 

 

Kent Fridell

En av Sveriges ledande experter inom hållbar stadsutveckling med Blågröngrå infrastruktur (BGG-system) för återanvändande, fördröjning och rening av drän- och dagvatten. Kent är landskapsingenjör och har där utöver en magisterexamen med inriktning mot hydrogeologi och geoteknik från SLU.
Kontakta Kent

 

Martin Vysoky

Martin Vysoký är landskapsarkitekt och jobbar på Edge i Malmö. I sitt arbete fokuserar han på utformning av multifunktionella platser i offentliga rum som stärker kvaliteten och kontinuiteten av allt liv. Han har kompetens inom utformning av Blågröngrå system och har bidragit inom utveckling av handboken Levande stadsrum.
Kontakta Martin

 

Erik Simonsen

Erik Simonsen är senior utvecklingsledare på Cementa AB och ordförande i Svensk Markbetong. Teknologie Doktor i Vägteknik och är expert inom vägdimensionering och öppna konstruktioner och författare till handboken ”Dränerande markstensbeläggningar”. Erik har mera än 25 års erfarenhet av vägkonstruktion för kommunala applikationer, både med asfalt- och betongbeläggningar.
Kontakta Erik 

 

Fredrik Hellman

Seniorforskare på VTI på avdelningen Väg och Banteknik. Dr i Geologi (Mineralogi & Petrologi). Kompetens inom vägteknik, obundna vägbyggnadsmaterial, materialkaraktärisering, återvinning och klimatanpassningsfrågor.
Kontakta Fredrik

 

Anders Junghage

Stenexpert av Sveriges Stenindustri utsedd sakkunnig. Anders har skrivansvar för samtliga natur- och betongstenskoder i AMA 23 och koderna för de öppna förstärkningslagren. Han har tillsammans med Erik Simonsen skrivit handboken Dränerande markstensbeläggningar.
Kontakta Anders

 

Shafiqur Rahman

Seniorforskare på VTI på avdelningen Väg och Banteknik. Dr i vägteknik (obundna material). Kompetens inom vägteknik, vägdimensionering, vägbyggnadsmaterial, materialkaraktärisering, återvinning och klimatanpassningsfrågor.
Kontakta Shafiqur

Björn Schouenborg

Kontaktperson

Björn Schouenborg

Filosofie doktor

+46 70 520 25 51

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.