Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Klara Båth

Sektionschef

Tel +46 10 516 66 89

E-post klara.bath@ri.se

Kontor Göteborg

Avdelning Mikrobiologi och hygien

Min ambition är att lyfta mikrobiologi på agendan hos livsmedelsföretagen. Säkerhet är naturligtvis en grundförutsättning i livsmedelsproduktion. Men jag ser stor potential i att på olika nivåer jobba med hygien, för att även öka livsmedelskvaliteten och hållbarhetstiden. Dessutom finns stora möjligheter med fermentering, för tillvaratagande av bi-/plusprodukter och för att skapa klimatsmarta alternativ till dagens köttkonsumtion. Med min molekylärbiologiska bakgrund tycker jag dessutom att det är spännande med de nya möjligheter dessa tekniker öppnar upp för, särskilt vid studier av smittspridning och inom hygienområdet. Jag eftersträvar ett tvärvetenskapligt arbetssätt för att få inblick i och lära av andra discipliner. Bättre förståelse för alla delar i en process, skapar bättre förståelse för helheten. Vilket ger möjligheten att bättre definiera och arbeta effektivare med det mikrobiologiska perspektivet i fokus.