Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Jenny Rissler

Forskare

Tel +46 10 516 51 94

E-post jenny.rissler@ri.se

Kontor Lund

Avdelning Ytkemi I (101505)

Jenny Rissler, senor forskare (PhD & Docent) i aerosolfysik samt med expertis inom röntgenspektroskopimetoder. Är även Lektor vid Lunds Universitet.

Jenny har arbetat med luftburna partiklar – både i inne-miljö, utemiljö, arbetsmiljö och nanoteknik – med aerosolfysik, mätteknik, exponering, reduktionsteknik, partiklars hälsoeffekter och tvärvetenskapligt med kopplingen mellan aerosolfysik, kemi och biologi. Hon har även expertis inom partiklars lungdeposition och lungfysiologi, samt kring partiklar i suspenderade i vätska.

Sedan snart 10 år har hon jobbat med Nanosäkerhet – d.v.s. säkerhetsaspekter och risker relaterat till introducerande av nanomaterial på marknaden. I samarbete med avfallsgruppen vid RISE har hon bland annat initierat flera studier av risker vid sluthantering av produkter innehållande nanomaterial. Jenny sitter även som representant i expertpanelen för SweNanoSafe - en nationell plattform för nanosäkerhet.

Från och med 2018 jobbar hon även som expert inom industriella tillämpningar av röntgenspektroskopi, med XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) och XAS (X-ray Absortion Spectroscopy).

Vetenskapliga publikationer i granskade tidskrifter: 45
H-index: 23
Biträdande handledare till 7 doktorander

Key words: Röntgenspektroskopi, XAS, XPS, synkrotron, spårmetaller, luftkvalitet, luftburna partiklar, aerosoler, nanoteknik, Nanosafety, lungdeposition, lunga, nanosäkerhet och avfall