Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Energieffektiva livsmedelslokaler - Ventilation

Livsmedelsbutiker och professionella kök har ett stort behov av komfortvärme och komfortkyla för att upprätthålla en god inomhusmiljö för personal och kunder. I köken har man ett ökat behov av ventilation för att undvika matos och transportera bort ånga och överskottsvärme.

Det finns ofta behov av både värme och kyla samtidigt. Värmen och kylan distribueras ofta via ventilationssystemet. Detta gör att större ventilationsflöden än vad som behövs för att uppfylla hygienkraven används. Både energisystemens uppbyggnad och energianvändning skiljer sig från andra lokalers.

Här finns potentialer för energieffektivisering t.ex. genom att använda återluft, välja rätt filtertyp i ventilationssystemen och återvinna energin i frånluften.

Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök – Snabbmatsrestaurang

+

Verifiering av hur val av luftfilter i butiker påverkar partikelhalter i inomhusluften och ventilationssystemens eleffektivitet

+

Energieffektivare ventilation i butiker - återluft

+

Energi från hyresgästens kylsystem används i fastighetsägarens värmesystem – ett bidrag till ökad energieffektivisering

+

Prioriterade åtgärder i befintliga livsmedelslokaler för ökad energieffektivisering

+

Energiåtervinning av smutsig luft

+

Val av filter för ventilationssystem i butik

+

Konceptbutiken som närmar sig noll

+

Energieffektiv ventilation i butiker

+

Fettreduceringssystem i storköksventilation - Utveckling av mätmetodik

+

Fettreduceringssystem i storköksventilation - Säkerhets- och underhållsanvisningar

+

Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök - Restaurangkök

+