Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Energieffektiva livsmedelslokaler - Köldmedier

De vanligaste köldmedierna (HFC-köldmedier i luftkonditionering, kylskåp och frysar) utgör några av de kraftigaste växthusgasgaserna, och de har lång livslängd. Om vi ska lyckas uppnå klimatmålen måste vi minska användandet av HFC köldmedier. Den mycket kraftiga och snabba ökningen av alla sorters kylanvändning som kan förutses i utvecklingsländer kommer att innebära en stor ökning av HFC.

Inom EU gäller f-gasförordningen som innebär avveckling av köldmedium som bidrar stort till växthuseffekten, så som de vanligaste HFC. Från och med 2020 är det förbjudet att sälja och installera det vanligaste köldmediet R404A då dess påverkan på växthuseffekten är mycket stor (1 kg R404A motsvarar 3900 kg koldioxid). På sikt skall alla HFC (F-gaser) fasas ut. De köldmedier som kan ersätta R404A utan att ombyggnad av kylsystemen krävs är F-gaser med lägre påverkan på växthuseffekten. Dessa har lägre kylprestanda och kommer på sikt också omfattas av F-gasförordningen och förbjudas i EU. De långsiktiga alternativen är naturliga köldmedium som t.ex. propan (brandfarligt), koldioxid (höga tryck). Ammoniak (giftigt) används mest inom industrin vid kyleffekt över några hundra kW och uppåt.

De livsmedelslokaler som inte byggt om ännu har tillfälle att installera ett energieffektivt kylsystem för att uppnå en låg energiförbrukning i framtiden. Det blir kostnadseffektivt att ta tillfället i akt och bygga rätt från början.

Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök – Snabbmatsrestaurang

+

Undersökning av alternativ till R404A – det vanligaste köldmediet i svenska livsmedelsbutiker

+

Brandfarliga köldmedier – En kartläggning av hinder och hur dessa skall övervinnas

+

Utformning av kylsystem för butiker utifrån bästa tillgängliga teknik 

+

Förbättrat energibeteende i storkök genom digitalt stöd med mätning och återkoppling

+

Alternativ till R404A

+

Alternativ till R 404A (pdf, 860.16 kB)

Differentierade frystemperaturer i butikernas frysdiskar

+

Prioriterade åtgärder i befintliga livsmedelslokaler för ökad energieffektivisering

+

Plug-in jämfört med central kylanläggning

+

Möjligheten att höja frysförvaringstemperaturen för djupfrysta varor i butiker

+

Dörrar på butikens kyldisk påverkar konsumenten

+

Energieffektiva kylsystem i livsmedelsbutiker 

+

Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök - Restaurangkök

+