Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Symbios Sverige - Skillnaden mellan cirkulär ekonomi och IUS

Industriell och urban symbios (IUS) är en delmängd inom den cirkulära ekonomin. En cirkulär ekonomi, eller cirkulär omställning, innefattar en mängd olika aspekter såsom att designa produkter för att kunna återvinnas eller sälja tjänster istället för produkter. 

Resurseffektivitet och cirkularitet i tillverkningsprocesser

Vid tillverkning fås alltid olika former av restflöden eftersom det är svårt att få en hundraprocentig överföring av råvaror till färdiga produkter. Det är här symbiostänkandet kommer in. Genom att förstå dessa restflöden och ta ett större perspektiv än sin egen organisation, kan man finna andra organisationer som har möjlighet att skapa värde av de restflöden man själv inte kan använda. På så sätt byggs resurseffektivitet och cirkularitet in i tillverkningsprocesser. Precis som med alla aspekter på att skapa en cirkulär omställning, är det viktigt att säkerställa att man inte skapar cirkulära loopar som inte leder till ökad resurseffektivitet och en långsiktigt hållbar omställning.  

En del i omställningen

Symbios är en delmängd i cirkulär omställning, som är en delmängd inom effektiv resursanvändning, som är en viktig aspekt på det övergripande målet om en långsiktigt hållbar omställning av vårt samhälle. 

Industriell symbios låter helheten bli större än de enskilda delarna

Begreppet "Industriell symbios" återkommer dels i arbetet för att utveckla växande företagskluster, dels för att skapa en mer cirkulär ekonomi. Ett företag som undersöker hur det ska hantera sina restströmmar kan upptäcka att det som för dem är avfall, för någon annan kan bli en resurs möjlig att använda för att tillverka något nytt. Samverkan över sektorer och branscher. Restströmmar som blir till resurser. Förmågan att se på sin produktion bortom sin egen slutprodukt. 
Vill du lära dig mer? Läs mer djuplodande här! (Länk)

Rickard Fornell

Kontaktperson

Rickard Fornell

Senior Forskare

+46 10 516 50 14

Läs mer om Rickard

Kontakta Rickard
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.