Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

EUs forskningsprogram

Horizon Europe är EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation fram till 2027. Vi har sammanfattat och förenklat de olika teman och kluster som finns, samt hur de kopplar an till industriell och urban symbios.

Horizon Europe är indelat i olika delar, så kallade pelare. Dessa olika pelare (I, II & III) tilldelas olika kompetenser och civila tillämpningar. Exempelvis under pelare II finns det finansieringsmöjligheter som kan bidra till utvecklingen av långsiktigt hållbar industriell och urban symbios i Sverige. 

Pelare II innehar sex tematiska kluster. Inom tre av dessa har vi identifierat utlysningar med koppling till aktiviteter som är relevanta för aktörer och de projekten är följande; Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) och Coordination and Support Action (CSA). Vi fokuserar främst på två av dessa.

Innovation Action (IA)
Fokuserar på demonstrationsprojekt, innovationer som är nära marknaden. Projektet ger 70% stödnivå för företag och dessa projekt är de som är i linje med fokuset för Centrum för IUS och det vi lägger mest tyngd på. 

Research and Innovation Action (RIA)
RIA fokuserar mer på forskning som kan ligga till grund för kommande IA-projekt. Projektet ger 100 % stödnivå till företag. Om det finns ett intresse för att vara med i en RIA kan man kontakta forskningsaktörer såsom RISE, IVL eller universitet/högskolor i Sverige som kan hjälpa er med kontakter.

Nedan sammanfattas teman inom pelare II:
Kluster 1: Hälsa
Kluster 2: Kultur, kreativitet och inkluderande samhälle 
Kluster 3: Civil säkerhetssamhälle
Kluster 4: Digitalisering, industri och rymd 
Kluster 5: Klimat, energi och mobilitet

Kluster 6: Mat, bioekonomi, naturresurser, agrikultur och miljö

Utifrån dessa har vi kikat närmare på kluster 4 & 5. Nedan kan ni ta del av de medel som finns för respektive kluster:

Kluster 4: Digitalisering, industri och rymd 

+

Kluster 5: Klimat, energi och mobilitet

+

Hur ska man gå tillväga om man behöver behöver finansiering till sitt projekt?

Det finns stöttande nätverk som Greenovate. Du kan också kontakta RISE, IVL och CIT för att få stöd. Även via Eu SME kan du få vägledning. 

Rickard Fornell

Kontaktperson

Rickard Fornell

Senior Forskare

+46 10 516 50 14

Läs mer om Rickard

Kontakta Rickard
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.