Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Centrum IUS - Vad är symbios?

Industriell och urban symbios är ett samarbete mellan oberoende aktörer med syfte att nyttja varandras resurser. Det som är bi- och restprodukter för en verksamhet, kan vara betydande resurser i en annan verksamhet. 

Se potential i resurser

Nyckeln till industriell symbios är samarbete och att utanför den egna verksamhetens ramar se potentialen i de resurser som finns i närområdet. De deltagande organisationerna utnyttjar varandras bi- och restprodukter. Det kan vara energi, vatten och materialflöden såsom restprodukter och avfall. Symbiosen kan också innebära samarbete om kompetens, teknisk utrustning och infrastruktur. På senare år har symbiosarbetet även inkluderat urbana resurser, varför man nu pratar om industriell och urban symbios, IUS.  

Varför ska organisationer välja att arbeta med industriell och urban symbios?  

Industriell och urban symbios är en av flera lösningar på de globala hållbarhetsutmaningarna och ett sätt att nå klimatmålen.  Industriell symbios kan minska behovet av både råvaror och avfallshantering och därigenom sluta återvinningsloopar – ett grundläggande inslag i den cirkulära ekonomin och en drivkraft för en innovativ omställning. Det kan också minska utsläpp och sänka energiförbrukning, samtidigt som det skapar nya intäktsströmmar. 

Cirkulär strategi

Sveriges strategi för cirkulär ekonomi och dess handlingsplan belyser vikten av att företagen ställer om sina affärsmodeller och anger åtgärder som bidrar till att nya företag med cirkulära affärsmodeller och industriell symbios kan etableras. Även EU:s ”Circular Economy Action Plan” beskriver industriell symbios som en möjliggörare för ökad cirkularitet inom industrin. Att etablera nätverk för industriell symbios kan bidra till miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.  

Fördelar

  • Bidrar till verksamhetens omställning 

  • Är en konkret process för att jobba strategiskt med hållbarhet och cirkularitet, där organisationens möjligheter att interagera med sin omgivning är i fokus. 

  • Skapar ökat värde av ingående råvaror genom att se möjligheter utanför organisationsgränser 

  • Skapar värde för den kommun/det område man verkar i, t.ex. genom nya arbetstillfällen, nya typer av företag, ökat entreprenörskap. 

  • Ökad konkurrenskraft 

  • Ökad resiliens genom att skapa lokala värdekedjor och differentierade produktportföljer 

  • Minskar mängden avfall och kan sänka kostnaderna för både råvaruinköp och bortskaffande av avfall. 

  • Nya affärsmöjligheter kan utvecklas i områden där det är eller kommer att bli brist på resurser (ex då en verksamhet inte får tillstånd pga brist på råvatten) 

Marie Karlberg

Kontaktperson

Marie Karlberg

Projektledare

+46 10 516 51 03

Läs mer om Marie

Kontakta Marie
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Rickard Fornell

Kontaktperson

Rickard Fornell

Senior Forskare

+46 10 516 50 14

Läs mer om Rickard

Kontakta Rickard
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.