Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Rapporter

Här samlar vi både projektrapporter, guider, artiklar och intressanta examensarbeten inom industriell och urban symbios. 

Projektrapporter:

Industrial symbiosis readiness level - a practical matrix-tool for guidance and assessment

av Lovisa Harfeldt-Berg, Elin Wallin, Annika Löwgren och Per Sommarin

Övergången till en hållbar, kolfri industriell era kräver uppfinning och antagande av nya, renare sätt att bedriva affärer.

Coralis 2020, D2.1 Description of Key Performance Indicators and Symbiosis Readiness Level scale

av Sarah Broberg, Lovisa Harfeldt, Katarina Lorentzon, Per Sommarin, Elin Wallin 

Denna rapport har utvecklat en mer detaljerad insikt om de industriella symbios-beredskapsskalorna som ursprungligen ingick i ansökan. Följaktligen föreslås sex beredskapsperspektiv för uppföljning: teknik- och integrationsberedskapsnivå, verksamhetsberedskapsnivå, organisatorisk beredskapsnivå, juridisk och etisk beredskapsnivå, samhällelig beredskapsnivå och miljöberedskapsnivå.

Re:Source 2018 - Strategiskt paraplyprojekt för industriell symbios  

av IVL Svenska Miljöinstitutet, Linköpings Universitet, RISE Research Institutes of Sweden och Hifab AB

Projektet bidrar med en generaliserad analys av nuläget, visar på styrkor och möjligheter, identifierarutmaningar och hinder, samt föreslå lösningar och en handlingsplan för att utveckla och sprida industriell symbios i Sverige. Projektet beskriver fem huvudområdena för arbetet att stärka utvecklingen av industriell symbios, som ett led i omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi. 

 Re:Source 2017, Sotenäs Kommun - Industriell symbios i Sotenäs

av Sotenäs Symbioscentrum, IVL, Hifab AB

Det övergripande syftet med projektet är att kvantifiera och verifiera nyttorna arbetet med Industriell symbios i Sotenäs ger, beskriva vad som har varit nyckelfaktorer i utvecklingen, samt vilken roll Sotenäs Symbioscentrum har spelat för utvecklingen och vad det betyder framöver. Drivkraften är att skapa gröna lokala jobb samtidigt som det bidrar till bättre en bättre miljö, både lokalt och globalt. Fram till nu har ett antal symbioser implementerats, några har testats i pilotanläggningar och ett antal väntar på startbesked för bygge av deras anläggningar. 

Industrial symbiosis - Literature and Taxonomy

av Dr. Marian Chertow, Yale

Industriell symbios som en del av det framväxande området industriell ekologi, kräver resolut uppmärksamhet på flödet av material och energi genom lokala och regionala ekonomier. Industriell symbios engagerar traditionellt separata industrier i ett kollektivt förhållningssätt till konkurrensfördelar som involverar fysiskt utbyte av material, energi, vatten och/eller biprodukter. Nyckeln till industriell symbios är samarbete och de synergistiska möjligheter som geografisk närhet erbjuder.

Smart symbios

av Karolina So€dergren, Jenny Palm, Lovisa Harfeldt-Berg, Sarah Broberg och Karin Ericsson

Recension: Vikten av individuella aktörsegenskaper och kontextuella aspekter för att främja industriella symbiosnätverk, samt lokala myndigheters roll för att övervinna hinder för industriell symbios.

Verktyg:

Resursanalys för industriell symbios - Kalundborg

av Kalundborg

Detta är ett verktyg eller praktiska råd om hur man skapar och underlättar symbiotiska partnerskap. Guiden har tagits fram inom ramen för Interreg BSR-projektet BIS, baserat på erfarenheter som samlats in genom observationer av peer-to-peer learning och intervjuer med projektpartners från Danmark, Norge, Sverige, Finland, Polen och Ryssland. 

7 byggstenar för lokala symbioser 

av Emma Dalväg och Petter Carlsson

Emma Dalväg och Peter Carlsson har, i projektet Industriell symbios – Lokal samverkan för ett hållbart näringsliv tillsammans med Sotenäs kommun - tagit fram 7 steg som identifierats som viktiga i arbetet med industriell symbios. De sju stegen är en blandning av vad forskningen säger fungerar och erfarenheter från projektet. 
Stegen var: 
1.Låt er inspireras 
2. Illustrera ert egna nätverk 
3. Sätt mål
4.Involvera och engagera  
5: Kommunicera 
6. Testa och demonstrera 
7. Utvärdera 

Examensarbeten:

Unwrapping the concept of industrial symbiosis: A literature review

av Anton Nygårdh & Johannes Åström

Allt eftersom samhället efterfrågar mer hållbarhet ökar pressen på företag att hitta cirkulära lösningar som inte belastar miljön. Industriell symbios är en lösning som handlar om att det ena företagets biprodukt kan användas av ett annat företag, och har fått mycket uppmärksamhet eftersom det gynnar alla parter. I denna studie av två studenter vid Luleå tekniska universitet utforskas begreppet, hur det fungerar i praktiken och vilka hinder företag kan möta. På några minuter får du en holistisk förståelse för industriell symbios, dess drivkrafter och vad som kan hindra dess etablering. Följ med oss när vi går in i världen av hållbara metoder som gynnar både företag och miljön! 

Marie Karlberg

Kontaktperson

Marie Karlberg

Projektledare

+46 10 516 51 03

Läs mer om Marie

Kontakta Marie
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.