Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Centrum för Industriell och Urban Symbios - för effektivare tjänst- och materialflöden

23 november 2022, 07:00

Underutnyttjade resurser kan förvandlas till värdeskapande resurser. Det är målet när Centrum för Industriell och Urban Symbios nu lanseras. Centret ska stötta svenska företag och organisationer i att utveckla mer effektiva tjänst- och materialflöden. Syftet är att skapa innovativa återvinningslösningar som bygger cirkulära symbioser inom näringslivet.

- Centrum för Industriell och Urban Symbios hjälper oberoende aktörer att nyttja varandras resurser. Underutnyttjade resurser hos en verksamhet, kan bli värdeskapande resurser i en annan verksamhet, förklarar Rickard Fornell, senior forskare för Centrum för Industriell och Urban Symbios.

Det nationella resurscentret samlar mångårig kunskap och arbetserfarenhet kopplade till symbiosetablering och långsiktig hållbar utveckling. I centret finns experter som kan vägleda organisationer med att utnyttja sina resursflöden till fullo genom olika metoder.  Genom analyser, kartläggningar, idé- och testfaser, samt förberedelser och fullskalig drift kan centret stödja skapandet av hållbara symbioser. Förutom uppenbara restprodukter som energi, vatten och avfall, kan symbiosen också innebära samarbete kopplat till kompetens, teknisk utrustning och infrastruktur.

- Industriell och urban symbios utförd på rätt sätt minskar behovet av råvaror och produktionen av avfall genom att skapa återvinningsloopar, vilket är ett grundläggande inslag i den cirkulära ekonomin och en drivkraft för en hållbar omställning. Det minskar utsläpp och sänker energianvändning, samtidigt som det skapar nya intäktsströmmar och nya arbetstillfällen, förklarar Rickard Fornell, senior forskare för Centrum för Industriell och Urban Symbios.

Uppdraget att etablera Centrum för Industriell och Urban Symbios har tilldelats RISE av Näringsdepartementet. Inom resurscentret finns ett rikt utbud av referenser och nätverk av experter inom industriell och urban symbios samt intern kompetens inom RISE som kan bidra där det behövs. Målet är att öka resurseffektiviteten i landet genom samarbeten och kunskapsbaserad forskning och kompetens.

Tisdagen den 7 februari 2023 lanseras Centrum för Industriell och Urban Symbios nationellt under en konferensdag i Stockholm. Medverkande, förutom RISE och Näringsdepartementet, är till exempel Helsingborg Stad, Sävsjö Näringslivs AB, Boden Business Agency, Ovako, Circular Economy, Lantmännen Agroetanol och Wa3rm.

För frågor, kontakta:
Marie Karlberg, projektledare vid Centrum för Industriell och Urban Symbios
marie.karlberg@ri.se
Rickard Fornell, senior forskare vid Centrum för Industriell och Urban Symbios
rickard.fornell@ri.se