Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Utforska möjligheterna med data i ICE datacenter

Aldrig tidigare har så mycket data funnits tillgängligt som nu. Det innebär enorma möjligheter för den som vet hur den kan användas eller hanteras – men samtidigt har få tillgång till den teknik som krävs. RISe, med resurser från datacentret ICE, hjälper företag och andra verksamheter med att analysera och bearbeta data med hjälp av beräkningskraft och datahanteringsmjukvara samt studera och förbättra drift och utrustning för datacenter.

Lite slarvigt beskrivet ligger ICE, en cirka 1000 kvadratmeter stor anläggning, ungefär mitt emellan Luleå tekniska universitet och Metas datacenter. ICE står för infrastructure and cloud research and test environment. Att datacentret byggdes här 2016 berodde mycket på tillgången på elkraft men också att den världskända grannen fått många att inse att Sverige behövde oberoende öppna datacenter för att kunna vara konkurrenskraftigt och utmana övriga världen. 

När allt mer i samhället handlar om data måste det helt enkelt finnas aktörer som kan analysera och bearbeta den och hjälpa företag att utveckla sin affär kring datan. RISE, ICE och systerlabb är en sån aktör. 

– Vårt uppdrag är att hjälpa svensk industri och offentlig sektor, men eftersom ICE är i Luleå finns också ett regionalt uppdrag och där RISE hjälper företag i regionen, säger Tor Björn Minde, enhetschef på ICE. 

Unik anläggning

Faktum är att det finns få liknande anläggningar i världen med samma kunskap och expertis samlat. Anläggningen innehåller ett produktionsdatacenter för RISE AI- och mjukvaruprojekt och testlabb med storskaliga testdatacenter, edge och testriggar av olika slag.

– Meta, Microsoft och Ericsson har ju större och bättre interna anläggningar än vad vi har, men räknar man öppna anläggningar där företag kan komma och göra experiment och tester så är nog det här en av de största anläggningarna i världen och vi är absolut Europaledande, säger Tor Björn Minde. 

För att fortsätta vara ledande i branschen samarbetar ICE också med utländska företag, både europeiska och internationella. Nuvarande partners är Ericsson, Meta, Vattenfall, ABB, Vertiv och BP Castrol.

– Ska vi kunna hjälpa avancerade företag så måste vi ju själva ligger steget före, annars har de ingen hjälp av oss. Så vi jobbar med de bästa för att bibehålla och bygga upp vår egen spetskompetens, säger Tor Björn Minde. 

Små företag behöver inte bygga ett eget datacenter för att testa sin utrusning

Fyra arbetsområden

Idag har ICE datacenter fyra större arbetsområden där testning och utveckling av utrustning kopplat till driften av datacenter var den del allt annat sprungit ur. Idag utförs avancerade tester och forskning kring värmeåtervinning, elkraft, kyla och automatiserad styrning. Till detta används bland annat vindtunnlar och klimat- och värmeboxar för att reglera temperatur och fuktighet. 

– Vi kan ställa in all världens klimat och också prova ta vara på spillvärmen från datacentret genom exempelvis olika metoder av växtodlingsexperiment, säger Tor Björn Minde. 

För företag eller verksamheter som är i behov av att analysera och bearbeta sin egen data och utvärdera hur den kan användas på bästa sätt är ICE också ett stöd. Genom tjänsten ICE connect ges tillgång till bland annat datorkraft för större beräkningar men också en rad olika molntjänster, exempelvis edge, med mjukvaruprogram för analysbehov. 

– Till den tjänsten kan vi även addera våra experter från hela RISE som då kan arbeta tillsammans med företaget, säger Tor Björn Minde. 

Ett företag som utnyttjat den möjligheten är Scania. Syftet var att undersöka hur den data som samlades in vid körning med företagets lastbilar kunde användas. 

– Det kom med sitt data till oss och använde en av våra dataplattformar och så hade vi personal som hjälpte dem. Med hjälp av datan kunde de se vilken information chaufförerna behövde under sin körning, säger Tor Björn Minde. 

5G möjliggör nya beräkningsmetoder

Ett av RISE senaste arbetsområden är det som kallas edge-beräkningar. Metoden har möjliggjorts genom utbyggnaden av 5G-nätet och är en viktig del för att öka användningsområden för mobiltelefoner och annan uppkopplad utrustning. Beräkningsutrustningen placeras vid en 5G-basstation vilket innebär att fördröjningar och störningar minimeras. Det är en viktig aspekt när utvecklingen går mot att våra telefoner och de applikationer vi använder kräver allt mer data och beräkningar. 

– Då kan man göra applikationer som tidigare inte var möjligt, ofta handlar det om fördröjningskänsliga realtidstjänster, säger Tor Björn Minde och nämner AR-applikationer och AR-glasögon som exempel. 

Tillsammans med Rymdstyrelsen utvecklar RISE också en plattform för att analysera satellitdata över tid. EU:s rymdprogram Copernicus samlar kontinuerligt in satellitdata över Europa, men idag finns ingen svensk databas för informationen. 

– Nu utvecklar vi en plattform där vi kan erbjuda den här datan och tillhörande tjänster åt myndigheter. Ett typexempel på ett projekt kan vara att man tittar på igenväxningen av Vänern eller torka i Mälardalen och jämföra mellan olika år, säger Tor Björn Minde. 

Tidigare har ofta varje myndighet utvecklat ett fåtal egna tjänster kring satellitdatan. Något som varit både kostsamt och tidskrävande. 

– Det här är ett samlat grepp med syftet att göra det bättre, enklare och billigare, säger Tor Björn Minde. 

Testa och utvärdera utan att investera dyrt

En viktig poäng med hela verksamheten, särskilt värdefull för små- och medelstora företag, är möjligheten att testa och utvärdera utrustning och data utan att det krävs stora egna investeringar. 

– Små företag behöver inte bygga ett eget datacenter för att testa sin utrusning. Istället kan de hyra av oss under den tid de behöver. Vi kan dessutom ge råd kring hur de ska hitta finansiering för att använda oss, avslutar Tor Björn Minde.

Tor Björn Minde

Kontaktperson

Tor Björn Minde

Enhetschef

+46 70 624 29 59

Läs mer om Tor Björn

Kontakta Tor Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Isabelle Kemlin

Kontaktperson

Isabelle Kemlin

Business and Innovation Executive

+46 10 228 41 03

Läs mer om Isabelle

Kontakta Isabelle
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.