Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Unik marknadsplats handlar energi lokalt och automatiskt

Att dela och utbyta energi samt att handla från lokala resurser och helt automatiskt är något som diskuteras mycket inom energivärlden. Under tre år har projektet Fossil Free Energy Districts utvecklat en unik marknadsplats där automatisk handel av fjärrvärme, fjärrkyla och el gett både minskad miljöpåverkan och ökad flexibilitet.

I strävan efter en fossilfri och förnybar energitillförsel och en ökad energisäkerhet behöver vi nya innovativa tekniker samtidigt som vi använder existerande infrastruktur på ett mer smart sätt. På Chalmers Campus på Johanneberg Science Park i Göteborg har projektet Fossil Free Energy Districts (FED) skapat en ny unik lokal marknadsplats där energi handlas automatiskt och lokalt med kringgärdande system.

– Marknadsplatsen är helt unik i sitt slag med el, värme och kyla integrerat. De systemen lever traditionellt sina egna liv med egna egenskaper och för olika marknadsmässiga förhållanden. Man har inte tittat på dem gemensamt tidigare men i FED-projektet har vi funnit synergier, berättar Magnus Brolin, fokusområdesledare Framtidens Energisystem på RISE.

Mjukvaran matchar utbud med efterfrågan

FED-projektet har genomförts av ett konsortium av nio olika aktörer där RISE har utvecklat själva kärnan för marknadsplatsen och där Ericsson sedan har implementerat den.

– Mjukvaran kopplar ihop de olika resurserna på Chalmers campus så som till exempel solcellerna på taket, värmelagren, batterierna och kraftvärmeverket och matchar de olika enheternas utbud med efterfrågan. På så vis skapas en balans i systemet. I systemet fanns även kopplingar till resurser utanför campusområdet. Marknaden väljer det som är systemekonomiskt och miljömässigt bäst, säger Magnus Brolin.

FED-projektet har gett mycket god förståelse för vilken roll marknadsplatsen kan spela.

– FED-projektet har visat att en marknadsplats med automatiserar köp och sälj av el, värme och kyla kan kapa topparna och på så vis minska den fossila energianvändningen. Det är inte bara nyvunnen kunskap utan vi kan redan nu se indikationer på hur FED ger en minskad miljöpåverkan, säger Magnus Brolin.  

Alla aktörer hade samma syn och vilja att få alla delar på plats

Fossilfria Energidistrikt
Foto: Johanneberg Science Park

Framgångsrikt projekt tack vare gott samarbete

Projektet pågick under 2016 – 2019 och har fått en hel del uppmärksamhet.

– FED är ett mycket framgångsrikt projekt. Något som ofta bara blir en pappersprodukt har vi skapat från scratch till verklig demonstration på tre år. En av orsakerna till att det gått så smidigt och bra är det goda samarbetet och den korta startsträckan. Alla aktörer hade samma syn och vilja att få alla delar på plats och att projektet skulle falla väl ut, säger Magnus Brolin.  

Även att FED-projektet har nått sitt slut så tar nu andra projekt vid så som bland andra FlexiGrid som kommer använda delar av lösningen.

Projektet Fossil Free Energy Districts drevs i samarbete med Göteborg Stad, Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Chalmersfastigheter, Akademiska hus, Chalmers och Ericsson. Finansiär är UIA – Urban Initiative Actions.

Published: 2019-12-17
Magnus Brolin

Kontaktperson

Magnus Brolin

Enhetschef

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.