Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Svenska sågverk får stöd - certifiering av konstruktionsvirke till UK

CE-märkning av konstruktionsvirke kommer från och med 2025 inte längre att vara giltig i Storbritannien på grund av Storbritanniens utträde ur EU. Ett nytt system, UKCA, är tillgängligt sedan 2021-01-01. RISE kan via sitt samarbete med The British Standards Institution hjälpa till att ordna med UKCA-certifikat.

RISE har lång historik av att arbeta med hållfasthetssortering av konstruktionsvirke på olika sätt, bland annat provning, kontroll, certifiering, utbildning, forskning och andra uppdrag. En stor del av arbetet inom området utgörs av certifiering och kontroll av sågverk och hyvlerier som behöver certifiering för sina tillverkade produkter. RISE jobbar inom området med certifieringar och provningar av produkter för Europa-, USA-, och Australienmarknaderna. Sedan 2008 har det varit möjligt för tillverkare av hållfasthetssorterat konstruktionsvirke att CE-märka sina produkter och sedan 2013 har det varit obligatoriskt att CE-märka konstruktions- virke som tillverkats enligt produktstandarden EN 14081. 

Med CE-märkningen visar tillverkaren att deras produkt överensstämmer med de krav som EU-lagstiftningen ställer. CE-märkning är giltig inom hela EU och EES-länder och tillverkare av CE-märkta produkter kan därmed på ett enkelt sätt exportera sina produkter inom EU och EES-länder eftersom samma regler och krav gäller i samtliga länder. Eftersom Storbritannien inte längre är en del av EU kommer inte CE-märkningen längre vara giltig i Storbritannien. Ett nytt certifierings- och märkningssystem som kallas för UKCA (UK Conformity Assessed) har därför tagits fram av Storbritannien. Det nya systemet har varit möjligt att använda sedan 2021-01-01. En övergångsperiod, där båda märknings­ systemen (CE och UKCA) är giltiga var ursprungligen satt till 2023-01-01. Denna övergångs­ period förlängdes sedan för alla UKCA- märkta produkter till 2025-06-30. Efter det datumet är det enbart UKCA-märkta produkter som är giltiga i Storbritannien. Eftersom övergångs­ perioden fortfarande pågår är det i nuläget möjligt att exportera konstruktionsvirke till UK med den vanliga CE-märkningen men tillverkare uppmanas att i god tid förbereda sig och certifiera sig enligt UKCA.

Samma produktstandarder

Storbritannien har infört våra nuvarande gemensamma europeiska standarder som brittiska standarder (ex. för konstruktionsvirke EN 14081 som blir BS 14081) vilket innebär att samma regler kring tillverkningsprocessen, egenkontroller och dokumentation kommer att gälla oavsett om produkten är avsedd för brittiska eller europeiska marknaden. Detta underlättar övergången till UKCA då tillverkarna inte behöver ändra i sin tillverkning eller sortera konstruktionsvirke med andra sorteringsregler.

Certifikat och kontroll

För att kunna ställa ut certifikat för UKCA krävs att certifieringsorganet har status som UK Approved Body. UK Approved Body är motsvarigheten till Notified Body (Anmält organ) i CE-märkningssystemet. I nuläget kan enbart brittiska företag få status som UK Approved Body, det innebär att RISE inte kan få status som UK Approved Body och därför inte heller själva kan ställa ut certifikat för UKCA. RISE har i stället sedan 2021 ett samarbete med BSI (The British Standards Institution) som har status som UK Approved Body och alltså kan ta beslut om certifiering och ställa ut certifikat för UKCA. RISE arbetar som underleverantör åt BSI och de kan då ställa ut certifikat på basis av våra rapporter från inledande och uppföljande besiktning samt eventuella provningsrapporter. Efter att certifikat är utställda så genomför RISE kontrollbesöken hos tillverkarna på vanligt sätt och kommunicerar rapport och eventuella avvikelser med BSI som därefter tar beslut om förutsättningar finns för fortsatt certifiering.

Certifierade tillverkare

RISE har idag drygt 100 tillverkare som är certifierade för sortering av konstruktionsvirke enligt EN 14081 för CE-märkning. Av dessa har ungefär 50 tillverkare ett UKCA-certifikat utställt av BSI. Den svenska sågverksindustrin är därför bra rustade för dagen då CE-märkningen till slut upphör att vara giltig i Storbritannien.

Övriga produkter

Inom ramen för RISE och BSI’s samarbete kan även andra produkter än konstruktionsvirke certifieras för UKCA, både inom träområdet och inom andra områden. Exempel på andra produkter inom träområdet som kan certifieras för UKCA är limträ, fingerskarvat konstruktionsvirke, takstolar och träbaserade skivor.

Vidare läsning

Hållfasthetssorterat konstruktionsvirke 

Det här är en artikel ur vår tidskrift Trävärden, den finns i sin helhet här! (Länk)

Mattias Rydh

Kontaktperson

Mattias Rydh

TIC-ingenjör

+46 10 516 57 64

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.