Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Energieffektivisering – kyl- och värmepumpsteknik i ett system

Utbildning - Energieffektivisering – kyl- och värmepumpsteknik i ett system

Kyl- och värmesystem har i regel en optimeringspotential på 10-40 %, ibland mer. I denna kurs får du lära dig vad som i praktiken krävs för att uppnå denna potential.

I perioder med billig el är drivkraften och ambitionen att energieffektivisera låg. Lågt hängande frukter såsom injustering av enskilda komponenter genomförs möjligen, men systemaspekter, vilka kan tyckas vara mer komplexa, glöms ofta bort. 

Denna kurs, genomförd av Martin Larsson och Ola Gustafsson, presenterar hur olika kyl- och värmeanläggningar fungerar och tar upp systemaspekter med hög energieffektiviseringspotential. Betydelsen av temperaturer, stabil och behovsanpassad drift med mera, gås igenom utifrån praktiska exempel.

Exempel på kylanläggningar visas och vi går igenom hur de fungerar. Schematiska bilder och principscheman blir utgångspunkten för diskussioner och handledda grupparbeten där vi löser ”problem”. Dessa grupparbeten leder till förståelse för principerna och insikt om hur olika åtgärder inverkar på kylsystemet och hur det kommer sig att vissa åtgärder har så stor energibesparingspotential. 

Olika typer av fastigheter har olika förutsättningar gällande effekttoppar och hur kylan distribueras. Vi tittar på likheter och skillnader mellan olika fastigheter, så som kontor, sjukhus och livsmedelsbutiker, som kan kräva andra temperaturer eller vara i drift året runt.

Vi går igenom skillnader och likheter mellan processkyla och komfortkyla, samt ger exempel på kylsystem för olika typer av verksamheter.

Värmeåtervinning från kylaggregat har mycket stora likheter med värmepumpar och behandlas i kursen. Principer diskuteras om vad som krävs för att det ska bli fungera, så som driftområden och andra begränsningar.

Läromål

Målet är att deltagarna efter kursen:

  • förstår behovet av att inte se enskilda komponenter utan ett helt system för att nå full energieffektiviseringspotential. 
  • kan uppskatta hur tex temperaturen i en del av systemet kan påverka andra delar 
  • insett att olika system har olika potential och förstå att olika verksamheter har olika förutsättningar

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till personer som kommer i kontakt med olika kyl- och värmesystem, tex:

  • Fastighetsägare
  • Fastighetsförvaltare
  • Beställare
  • Teknikansvariga på kommun/landsting
  • Konsulter
  • Teknikföretag

Tillfällen

Göteborg
03 maj 2024
09:00-15:30
6500 SEK (exklusive moms)
Fysiskt
1 dag

Kontaktperson

Martin Larsson

Projektledare

+46 10 516 52 40

Läs mer om Martin

Kontakta Martin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Ola Gustafsson

Administratör

Ola Gustafsson

+46 10 516 51 20

Läs mer om Ola

Kontakta Ola
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.