Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bevattning med återvunnet vatten

Kan vi använda renat avloppsvatten för bevattning i Sverige, precis som man gör i så många andra europeiska länder?

Ett nytt projekt som koordineras av RISE ska titta på de praktiska och säkerhetsmässiga aspekterna av denna cirkulära vattenanvändning. I detta projekt tar vi avloppsvattnet från ett urbant avloppsreningsverk (WWTP) och använder det för att vattna grödor.

Detta projekt kommer att ge underlag för att avgöra om de 18 miljoner kubikmeter vatten som årligen produceras av detta enda avloppsreningsverk kan användas för att på ett hälso- och natursäkert sätt bevattna grödor. Vi kommer att observera grödornas utveckling och produktion jämfört med grödor bevattnade med kranvatten. Vi kommer också att mäta om läkemedelssubstanser ackumuleras i växter och frön, så att vi vet om de är säkra att äta.

Projektet finansieras av JTI-stiftelsen med medfinansiering från RISE.

Sammanfattning

Projektnamn

Irrigation with recycled water

Status

Pågående

Region

Region Uppsala

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

SLU

Finansiärer

Stiftelsen JTI, RISE

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
6.Rent vatten och sanitet
12.Hållbar konsumtion och produktion
Nino Amvrosiadi

Kontaktperson

Nino Amvrosiadi

Forskare

+46 70 074 20 94

Läs mer om Nino

Kontakta Nino
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.