Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Riksmätplatsen för högspänning och högström

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina Riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI.

Riksmätplatsen för högspänning och högström innehar landets främsta resurser för mätning och kalibrering. Vi strävar hela tiden efter att utveckla våra referensmätutrustningar och mätmetoder för att kunna svara upp mot industrins behov, både nationellt och internationellt.  I denna strävan samarbetar vi med systerorganisationer i forskningsprojekt och i internationella standardiseringsinsatser.

Mätning av högspänning innebär ofta mycket stora utrustningar som inte lätt kan transporteras till ett kalibreringslaboratorium. Vi erbjuder därför som riksmätplats kalibrering på plats även vid de högsta spänningarna för både nationella och internationella kunder.

  • Utveckla högspännings och högströmsmättekniker. Delta i internationell standardisering i IEC och CENELEC. Spjutspetsforskning inom högspänningsmetrologi.
  • Toppmoderna kalibreringar av högspännings och högströmssystem. Den stora storleken hos många högspännings och högströmsmätningssystem har gjort det avgörande för oss att även erbjuda våra kalibreringstjänster på plats hos kunden, över hela världen.
  • Tillhandahålla provningstjänster. Huvudspänningstest internt, verifiering av energimätningssystem i EHVelnät, elektrisk provning av tåg ombord på rullande materiel.
  • Utveckla test och mättekniker och mätinstrument. Specialsydda efter våra kunders behov

Kontaktperson

Andreas Nilsson

Ingenjör

+46 10 516 56 41
andreas.nilsson@ri.se

Läs mer om Andreas

Relaterat

Test & demo

Högspänninsgs­laboratorium

Kombination av hög kompetens och mycket avancerad mätteknik inom flera områden gör anläggningen internationellt unik.
Område

Metrologi och mätteknik

Mätningar görs över hela världen, inom alla branscher. Oftast mäter man för att kunna fatta beslut eller kontrollera något. Det kan vara beslut om en åtgärd men det kan också vara ett automatiserat beslut i ett styr- och reglersys…
Tjänst

Kalibrering av mätutrustning för högspännings- och högströmsprovning

RISE högspänningsgrupp har till uppdrag att tillhandahålla state-of-the-art-kalibreringar av mätutrustning som används inom högspännings- och högströmsprovning. Inom högspänningstekniken har vi resurser för såväl DC som n…
Tjänst

Provning av högspännings­utrustning

Vi utför provning av produkter, komponenter och material, såsom kraftkablar, transformatorkiosker och mycket mer.
Expertis

Energisystem­analys

<p>Vi gör samhällsnyttoinriktade analyser av lokala, regionala och nationella energisystem för att skapa underlag till investeringar, styrmedel och affärsmodeller för energisystemet. Analyserna har ett systemperspektiv och i…
Tjänst

Kalibrering av elektrisk effekt vid riksmätplats

En effektmeter, wattmeter eller mätvärdesomvandlare mäter den elektriska effekten och finns både som en och flerfasiga. Kalibrering av en effektmeter eller wattmeter säkerställer instrumentets felvisning så att den håller sig inom…
Område

Energi

Klimatutmaningen och samhällets stora behov av energi kräver nya hållbara, konkurrenskraftiga och flexibla lösningar. Nationella mål som fossilfri elproduktion 2040, fossiloberoende fordonsflotta 2030 och klimatneutralt samhälle 2…