Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Möt våra experter på storskalig forsknings­infrastruktur

Lär känna våra experter inom neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forsknings­infrastruktur.

Jenny arbetar med luftburna partiklar, med aerosolfysik, mätteknik, exponering, reduktionsteknik, partiklars hälsoeffekter och tvärvetenskapligt med kopplingen mellan aerosolfysik, kemi och biologi. Sedan snart 10 år har hon jobbat med nanosäkerhet, det vill säga säkerhetsaspekter och risker relaterat till introducerande av nanomaterial på marknaden. Jenny är dessutom expert inom industriella tillämpningar av röntgenspektroskopi, med röntgenfotonelektronspektroskopi och röntgenabsorptionsspektroskopi.

Christopher Söderberg

Forskare

Christopher Söderberg arbetar med avancerade karaktäriseringstekniker på synkrotronljusanläggningar vid storskalig forskningsinfrastruktur. Han har länge arbetat med proteiner och lågvinkelspridning (SAXS – Small Angle X-ray Scattering) och har även flerårig erfarenhet av röntgenkristallografi. Just nu jobbar Christopher med projekt som för proteinformulering framåt med hjälp av SAXS, han är också projektledare för uppstarten av BioSAXS på MAX IV-laboratoriets strålrör CoSAXS.

Shun Yu arbetar med avancerade karaktäriseringstekniker på synkrotronljus- och neutronanläggningar, även känt som storskaliga forskningsinfrastrukturer. Shun har en doktorsexamen inom mjukröntgen-spektroskopi men arbetar idag främst med hård-röntgen-spridning. Förtillfället utökar han även sitt kunnande inom neutronspridningstekniker. Med en bred bakgrund inom teknik och materialvetenskap, med en kandidatexamen inom metalliska material, en masterexamen inom nanomaterial och nanoteknik, samt en doktorsexamen i ytfysik, inklusive  omfattande erfarenhet av biobaserade och polymera material har Shun möjlighet att ta sig an en bred variation av forskningsprojekt inom materialvetenskap.

Simone Sala arbetar med avancerade karaktäriseringstekniker på synkrotronljusanläggningar, även kända som storskaliga forskningsinfrastrukturer (LSRI). Sedan 2014 har Simone jobbat med synkrotron-baserade röntgenmikroskopimetoder. De här metoderna syftar till att producera 2D bilder och 3D volymer av prover från många olika forskningsområden – från materialvetenskap till biomedicinska tillämpningar – och som utnyttjar olika kontrastmekanismer – som elektrondensitet och koncentration och oxidationstal av grundämnen. De här kvantitativa mikroskopimetoderna är ofta avgörande vid undersökning av prover som är inhomogena i nano- och mikroskala.

Torben Nilsson Pingel arbetar med mikrostrukturanalys med såväl avancerad labbutrustning som vid storskalig forskningsinfrastruktur. Han använder elektronmikroskopitekniker och röntgentekniker och kombinerar dem för att lösa sina vetenskapliga frågor. Torben lägger mycket fokus på provberedning som plastinbäddning och tunnsnittning, och har även erfarenhet med kryo-tekniker.  Han har jobbat med både hårda material (tex katalytiska nanopartiklar, porösa oxidmaterial) och mjuka material (tex livsmedel, cellulosa, läkemedel, förpackningsmaterial).

Sara Malekkhaiat Häffner arbetar med avancerade karaktäriseringstekniker på neutronanläggningar, vilket är en del av det som kallas storskaliga forskningsinfrastrukturer (LSRI).  Sara har en doktorsexamens i fysikalisk kemi, där ett stort fokus har varit på soft matter, bärarsystem för läkemedel och hur interaktioner mellan dessa och cellmembran modeller kan undersökas med hjälp av neutroner.  I sin nuvarande tjänst på RISE arbetar Sara med att utöka nyttjandet av neutroner i både akademiska och industriprojekt, främst riktat mot läkemedel-och livsmedelformulering.