Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Sobi

Neutronradiografi för detektion av läckage i förfyllda sprutor

Se Emanuel Larsson förklara tomografi och berätta mer om projektet.

Syfte och mål

Läckage i förfyllda sprutor är idag ett industriproblem inom läkemedelssektorn som resulterar i återkallad produkt eller underkända batcher. Syftet med projektet har varit att djupare förstå orsaker och mekanismer kring läckage. En stor utmaning tidigare har varit att läckage inne i ett nålskydd inte kunnat observerats utan att påverka systemet. I detta projekt har neutron-radiografi framgångsrikt använts för att kunna studera läckage i nålen utan att förstöra sprutor. Tekniken kan komma att implementeras industriellt i samband med tillverkning av sprutor och fyllning.

Resultat och förväntade effekter

projektet har givit en experimentell metod att studera sprutor och läckage utan att påverka dem. Vi kan nu a) detektera läckage utan att ta av nålskydd och b) göra mekanistiska studier kring orsaken till läckage.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete mellan SOBI AB och RISE tillsammans med deltagare från leverantörer av storskalig forskningsstruktur i Frankrike. Sobi har tagit fram prover och mekanistiska frågeställningar och RISE stått för viktig kompetens inom experimentell neutron-radiografi. Två serier av försök har genomförts på LLB, ett initialt och ett bekräftande. Resultaten har presenterats på flera vetenskaplig/industriella konferenser och mottagit stort intresse.