Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Fortum Waste Solutions

Avancerad spektroskopisk speciering av metaller i askan från avfallsförbränning

Se Jenny Rissler, expert på RISE, förklara spektroskopi och berätta mer om projektet.

Syfte och mål

Projektet har tillämpat och undersökt potentialen i röntgenabsorptionsspektroskopi (XAS) för speciering av spårmetaller i aska från avfallsförbränning. Resultaten är en nyckel till hur askan skall hanteras på ett resurseffektivt och hållbart sätt. Projektet har även utvecklat rutiner och hantering av askprover vid Max IV för att möjliggöra rutinanalyser vid strålröret BALDER på MAX IV. Deltagande projektpartners var Fortum Waste Solutions, Sysav, NOAH, RISE, Chalmers University och Lunds universitet/ MAX IV Laboratoriet.

Resultat och förväntade effekter

Ny lagstiftning för klassificering av bottenaska från avfallsförbränning har resulterat i man idag antar att den farligaste formen av zink och koppar formas - om inte annat bevisats. XAS är en av få metoder som identifierats som lämplig för att bestämma förekomstformenen av spårmetaller i askan. I projektet har XAS utvärderats och ny kunskap om förekomstformer genererats. Projektet har bidragit till att XANES i framtiden ska kunna bli industriellt gångbar för rutinanalyser av aska.

Upplägg och genomförande

I projektet implementerades XAS på totalt 16 askor från avfallsförförbränning, för vilka absorptionskanten av Zn, Cu och Pb mättes. Utöver dessa mätningar ingick uppbyggnaden av ett öppet referensbibliotek. Totalt mättes XAS-spektra för 43 relevanta kemiska föreningar som köpts in eller syntetiserats för ändamålet. XANES bedöms ha hög potential för att bestämma förekomstformen i askorna för Zn och Cu under förutsättningen att ytterligare referenser identifieras och inkluderas i biblioteket.

Jenny Rissler

Kontaktperson

Jenny Rissler

Forskare

+46 10 516 63 68

Läs mer om Jenny

Kontakta Jenny
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.