Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Billerud

Detektion av mekano-sorptiv krypning på supramolekylär nivå i massafibrer

Se Shun Yu, expert på RISE, förklara röntgenspridning och berätta mer om projektet.

Syfte och mål

Wellpappförpackningar som staplas på varandra kollapsar ibland i miljöer med varierande luftfuktighet. Syftet med studien var att utvärdera om röntgenspridning kan användas för att se strukturella förändringar i pappersprover som beror på mekano-sorptiv krypning. Slutsatsen blev att strukturella förändringar kan ses i fibermaterialet, men att fortsatta studier behövs för att avgöra om de beror av mekano-sorptiv krypning.

Resultat och förväntade effekter

De mätningar som genomfördes visade hur både fukt och mekanisk last leder till strukturella förändringar i testade pappersproverna på både molekylär och fibrillnivå. Tyvärr har inga observerade effekter med säkerhet kunnat kopplas till mekano-sorptiv krypning, delvis på grund av utformningen av en av de detektorer som användes under försöken. Dessa första försök är dock uppmuntrande, och förväntas leda till fortsatta studier av krypning i pappersmaterial med SAXS/WAXS tekniker.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i samarbete mellan BillerudKorsnäs, RISE och DESY. En klimatkontrollerad kammare innehållandes en lastcell konstruerades för att kunna utsätta pappersprover för mekanisk belastning i kontrollerad temperatur och luftfuktighet. SAXS och WAXS mätningar genomfördes simultant vid strålröret P03 på DESY, Hamburg, för att kunna studera förändringar i både fibrernas kristallstruktur och på supramolekylär nivå. Efterföljande dataanalys genomfördes av RISE specialister.