Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Spännande satsningar

 

Centrum för Industriell och Urban Symbios vill lyfta de spännande satsningar som pågår just nu. Här samlar vi intressanta symbioser mellan aktuella aktörer. 

Ett rikt symbiosprojekt i Bengtsfors
I projektet Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom symbios (RiK Symbios Bengtsfors) gör Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby en stor satsning på hållbar cirkulär omställning tillsammans med det lokala näringslivet, Chalmers Industriteknik och Fyrbodals kommunalförbund. Omställningen till ett mer hållbart och klimatneutralt samhälle, stigande energipriser, minskade råvarutillgångar och avfallskostnader driver nya arbetssätt där samverkan kring resurser resulterar i konkurrenskraftiga, cirkulära och hållbara företag.
Läs mer!

Unik etablering i Östersund skapar 1 000 nya gröna jobb  
En elintensiv cirkulär satsning kallad Ecosystem Östersund ska etablera sig i Torvalla. Den består av ett datacenter som drivs av förnybar energi och samtidigt levererar värme till storskalig livsmedelsodling. Bakom mångmiljardinvesteringen står bolagen EcoDataCenter och WA3RM som tillsammans väntas skapa nära 1 000 nya arbetstillfällen i kommunen.
Läs mer!

Världsledande centrum för grön innovation utvecklas i Umeå
Ett världsledande centrum för grön innovation inom miljöteknik, återvinning, grön energi och lokal produktion i Umeå. Det är visionen och målet för det 600 hektar stora område som nu växer fram vid Dåva. Området får också ett nytt namn, Dåva Eco-Industrial Park.
Läs mer!

Här växer svensk gurka mitt i vintern
En ny typ av odlingsteknik växer fram i Sverige. Sedan en dryg månad säljer Ica Maxi i Östersund gurkor från ett växthus på parkeringen.
– Det innebär att mycket färre lastbilar behöver köra upp hit till oss i norr, säger butikens marknadschef Jerker Hansson.
Läs mer!

Cirkulär odling i växthus värmt av datacenter
Om vi ska kunna bygga framtidens hållbara städer behöver vi en mer hållbar matproduktion. Därför utvecklar Göteborg Energi, tillsammans med flera andra aktörer i staden, ett koncept där växthus värms upp med restvärme från datacenters.
Läs mer!

Framtidens livsmedelsindustri - foodtech
Livsmedelsbranschen står inför en betydande förändring. Branschen måste bli mer hållbar och nya produktionstekniker behöver utvecklas. Det innebär stora möjligheter för tillväxt, sysselsättning, forskning och utveckling.
Läs mer!

Framtidens batterifabrik kyls med avloppsvatten
Finns det en koppling mellan en toalettspolning och toppmoderna elbilsbatterier? Ja, och den är starkare än du kan tro. Genom ett unikt samarbete växte en innovativ lösning fram för att kyla Northvolt och Volvos nya gigafabrik (NoVo) för elbilsbatterier.
Läs mer!

Nystartat projekt för hållbar vattenanvändning
Nu utreds lösningar för att använda vattnet i kommunen på ett mer hållbart sätt. Ett nytt projekt, med fokus på att undersöka möjligheterna att återanvända spillvatten från industrierna i Vimmerby, är i full gång.
Läs mer!

Vätgas och fiskodling i symbios
Big Akwa revolutionerar landbaserad fiskodling genom industriell symbios mellan vattenbruk och industri. Avsikten är en etablering i Alby, då man ser stora fördelar i ett samarbete med RES och
vätgasanläggningen. 
Läs mer!

Sweco projektleder grön vätgasanläggning och bidrar till industriell symbios i Västernorrland för RES
Sweco har fått i uppdrag att projektleda RES gröna vätgasanläggning samt bidra till industriell symbios när restvärmen från den 20 MW stora anläggningen ska tas tillvara för uppvärmning av exempelvis fastigheter, fiskodlingar och växthus.
Läs mer!

Återvunnen ånga driver ny saltanläggning på Högbytorp
Ångan från E.ONs kraftvärmeanläggning blir till bränsle i miljöföretaget Ragn-Sells anläggning för saltåtervinning på Högbytorp, nordväst om Stockholm. Ett nytt avtal visar hur industriella samarbeten kan öka den cirkulära återvinningen i samhället.
Läs mer!

Fossilfri vätgassatsning av Ovako, Volvokoncernen, Hitachi ABB Power Grids Sverige, H2 Green Steel och Nel Hydrogen
Nu byggs Sveriges största anläggning för fossilfri vätgas med målet att kraftigt reducera CO2 utsläpp, utveckla lokal industriell vätgasproduktion och ta första steget till en framtida vätgasinfrastruktur för transportsektorn. Ovako inleder samarbete med Volvokoncernen, Hitachi ABB Power Grids Sverige, H2 Green Steel och Nel Hydrogen kring en satsning på produktion av vätgas i Hofors.
Läs mer!

Agtira tecknar LOI med Hive Blockchain Technologies om att använda överskottsvärme från datacenter till grönsaksodling
Food tech-företaget Agtira tar ännu ett steg i hållbarhetens tecken: Agtira har tecknat en avsiktsförklaring med företaget HIVE Blockchains svenska bolag Bikupa Datacenter, som driver ett datacenter i Boden. Tanken är att Agtira ska använda överskottsvärme från datahallen till en kommande växthusetablering i Boden.
Läs mer!

Ny modell för cirkulära datacenter skapar hållbar och storskalig livsmedelsproduktion
Överskottsvärmen från nya serverhallar ska framöver användas för att möjliggöra livsmedelsproduktion i Sverige. Det är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan svenska EcoDataCenter och cirkulära industriaktören WA3RM. Siktet är inställt på storskalig odling, som bland annat förväntas bidra stort till Sveriges självförsörjning av livsmedel.
Läs mer!

Satsning på storskalig livsmedelsproduktion i Gällivare på ritbordet – viktigt steg i grön omställning
Utredningar pågår om hur spillvärme från LKAB och den planerade fossilfria järnsvampsproduktionen i Gällivare kan bli en viktig pusselbit i den gröna industriomställningen. Företaget WA3RM, som bygger och finansierar infrastruktur för nästa generations gröna verksamheter, har skrivit under en avsiktsförklaring med Gällivare Energi för att ta hand om delar av spillvärmen från den unika järnsvampprocessen med Hybrit teknologin för användning till storskalig produktion av livsmedel. Ett projekt som skulle kunna skapa ett helt nytt segment i det lokala näringslivet med potential att skapa ett stort antal nya arbetstillfällen.
Läs mer!

Centrum för industriell symbios planeras på Gotland
IVL ska tillsammans med föreningen Tillväxt Gotland undersöka förutsättningarna för att utveckla ett centrum för industriell symbios i närheten av Visby på Gotland. En kartläggning ska nu göras för att se vilka industriella samarbeten som är möjliga och hur de kan bidra till en fossilfri och cirkulär ekonomi på ön.
Läs mer!

Vill du synas här? Kontakta Carolina Seybold.

Carolina Seybold

Kontaktperson

Carolina Seybold

Läs mer om Carolina

Kontakta Carolina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.