Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifierad pannoperatör

Arbetsmiljöverket har skrivit föreskrifter om ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”, AFS 2017:3. Här finns krav på att den som ska övervaka en panna, dvs pannoperatör, ska vara certifierad.

Syfte

En arbetsgivare är skyldig att se till att en pannoperatör har den kompetens som krävs för övervakning av aktuella pannor. En del i detta är personcertifiering, där kravet är godkänt resultat på ett teoretiskt prov.

Bestämmelserna om personcertifiering börjar gälla 1 december 2020 för pannor kategori 1–2. För pannor kategori 3–4 gäller bestämmelserna från 1 december 2022.

Genom att vara certifierad visar du för din omvärld att du uppfyller kraven. Certifieringen:

 • är giltig i fem år under förutsättning att en årlig rapportering lämnas in till RISE
 • innebär att det finns en möjlighet för din omvärld att lämna in klagomål, vilket kan föranleda till indrag eller varning

Metod

Det finns inget krav på att du ska gå en utbildning innan du kan bli certifierad, men en förberedande utbildning kan vara bra. Om du går en utbildning hos Teknikutbildarna i Norden finns möjlighet att skriva certifieringsprov i direkt anslutning till utbildningen.

Se mer information om Teknikutbildarna i Nordens utbildning här.

Certifieringen är indelad i olika kategorier beroende på vilken panna som ska övervakas.

 • Kategori 1: Övervakning av pannor där värme kan ackumuleras i farlig mängd och pannor med effekt över 2 000 kW som är:
                     1. Panna där olja som är varmare än 110 °C är värmebärare.
                     2. Panna där vattenånga upphettas över mättningstemperaturen.
 • Kategori 2 : Övervakning av pannor klass B där värme kan ackumuleras i farlig mängd.
 • Kategori 3 : Övriga pannor i klass A.
 • Kategori 4 : Övriga pannor i klass B.

Att kraven för certifiering av Pannoperatör uppfylls säkerställs genom att en certifieringsingenjör handlägger din ansökan mot certifieringsregeln. Ett beslut tas därefter av ytterligare en certifieringsingenjör som inte har varit involverad i processen.

Läs mer i certifieringsregeln här.

Leveranser

När handläggare och beslutsfattare bedömer att du uppfyller kraven för en certifiering som Pannoperatör kan ett certifikat ställas ut.

Mer information


Beställning

Ansök om certifiering här:

Ansökan

Fakta

Tjänst

Certifierad pannoperatör

Certifiering

Personcertifiering

Område

Certifiering

Leveransnivå

Ackrediterad

Pris

Nycertifiering:

3000:- exklusive moms

Årsrapporteringsavgift:

950:- exklusive moms

Behörighetskort:

499:- exklusive moms

Ovanstående avser 2020 års priser

Förberedelser

Skicka in nedanstående vid ansökan om nycertifiering som motsvarar kraven i certifieringsregeln:

 • Godkänd tentamen

Kontakt

Frågor Personcertifiering

Kontakt

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.