Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifierad pannoperatör

Arbetsmiljöverket har skrivit föreskrifter om ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”, AFS 2017:3. Här finns krav på att den som ska övervaka en panna, dvs pannoperatör, ska vara certifierad.

Syfte

En arbetsgivare är skyldig att se till att en pannoperatör har den kompetens som krävs för övervakning av aktuella pannor. En del i detta är personcertifiering, där kravet är godkänt resultat på ett teoretiskt prov.

Genom att vara certifierad visar du för din omvärld att du uppfyller kraven. Certifieringen:

  • är giltig i fem år under förutsättning att en årlig rapportering lämnas in till RISE
  • innebär att det finns en möjlighet för din omvärld att lämna in klagomål, vilket kan föranleda till indrag eller varning

Metod

Att kraven för certifiering av Pannoperatör uppfylls säkerställs genom att en certifieringsingenjör handlägger din ansökan mot certifieringsregeln. Ett beslut tas därefter av ytterligare en certifieringsingenjör som inte har varit involverad i processen.

Läs mer i certifieringsregeln här.

Leveranser

När handläggare och beslutsfattare bedömer att du uppfyller kraven för en certifiering som Pannoperatör kan ett certifikat ställas ut.

Mer information


Beställning

Ansök om certifiering här:

Ansökan

Fakta

Tjänst

Certifierad pannoperatör

Certifiering

Personcertifiering

Område

Certifiering

Pris

Nycertifiering:

3000:- exklusive moms

Årsrapporteringsavgift:

2000:- exklusive moms

Behörighetskort:

499:- exklusive moms

Ovanstående avser 2020 års priser

Förberedelser

Skicka in nedanstående vid ansökan om nycertifiering som motsvarar kraven i certifieringsregeln:

  • Godkänd tentamen