Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifierad pannoperatör

Arbetsmiljöverket har skrivit föreskrifter om ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”, AFS 2017:3. Här finns krav på att den som ska övervaka en panna, dvs pannoperatör, ska vara certifierad.

Syfte

En arbetsgivare är skyldig att se till att en pannoperatör har den kompetens som krävs för övervakning av aktuella pannor. En del i detta är personcertifiering, där kravet är godkänt resultat på ett teoretiskt prov.

Bestämmelserna om personcertifiering börjar gälla 1 december 2020 för pannor kategori 1–2. För pannor kategori 3–4 gäller bestämmelserna från 1 december 2022.

Genom att vara certifierad visar du för din omvärld att du uppfyller kraven. Certifieringen:

 • är giltig i fem år under förutsättning att en årlig rapportering lämnas in till RISE
 • innebär att det finns en möjlighet för din omvärld att lämna in klagomål, vilket kan föranleda till indrag eller varning

Metod

Det finns inget krav på att du ska gå en utbildning innan du kan bli certifierad, men en förberedande utbildning kan vara bra. Kunskapsprov för certifiering kan du skriva hos oss på RISE eller hos någon av de utbildare vi har avtal med. Information finns här

Certifieringen är indelad i olika kategorier beroende på vilken panna som ska övervakas.

 • Kategori 1: Övervakning av pannor där värme kan ackumuleras i farlig mängd och pannor med effekt över 2 000 kW som är:
                     1. Panna där olja som är varmare än 110 °C är värmebärare.
                     2. Panna där vattenånga upphettas över mättningstemperaturen.
 • Kategori 2 : Övervakning av pannor klass B där värme kan ackumuleras i farlig mängd.
 • Kategori 3 : Övriga pannor i klass A.
 • Kategori 4 : Övriga pannor i klass B.

Certifieringen behövs när pannor i klass A eller B ska övervakas.

Att kraven för certifiering av Pannoperatör uppfylls säkerställs genom att en certifieringsingenjör handlägger din ansökan mot certifieringsregeln. Ett beslut tas därefter av ytterligare en certifieringsingenjör som inte har varit involverad i processen.

Läs mer i certifieringsregeln här.

Årsrapportering

Varje år ansvarar certifikatsinnehavarens arbetsgivare för att årlig rapport skickas till RISE. Blankett för årsrapportering finns till höger under Mer information.

Det är certifikatsinnehavarens ansvar att bevaka de datum som gäller för årsrapportering och certifikatets giltighet. Ett certifikat är giltigt i fem år under förutsättning att godkända årliga rapporter inkommer under perioden.

Har den certifierade pannoperatören under det senaste kalenderåret endast övervakat pannor med en lägre kategori än vad certifikatet utfärdades för kommer certifikatet att revideras. Den certifierade kommer då erhålla ett reviderat certifikat med den kategori som den övervakade pannan har.

Giltighetstiden för certifikatet vid en "nedgradering" till en lägre kategori blir oförändrad. Önskar man under certifieringens giltighetstid gå till en högre kategori måste en ansökan göras och en skriftlig kunskapsprövning genomföras.

Leveranser

När handläggare och beslutsfattare bedömer att du uppfyller kraven för en certifiering som Pannoperatör kan ett certifikat ställas ut.

Mer information

Tjänst

Certifierad pannoperatör

Certifiering

Personcertifiering

Leveransnivå

Ackrediterad

Pris

Nycertifiering:

3120:- exklusive moms

Omcertifiering:

3120:- exklusive moms

Årsrapporteringsavgift:

990:- exklusive moms

Behörighetskort:

540:- exklusive moms

Ovanstående avser 2024 års priser

Förberedelser

Skicka in nedanstående vid ansökan om nycertifiering som motsvarar kraven i certifieringsregeln:

 • Godkänd tentamen

Mer information

Årsrapport, blankett (docx, 130.02 kB)

Certifieringsregel (pdf, 176.89 kB)

Generella villkor (pdf, 104.13 kB)

Anmälan av klagomål (pdf, 202.48 kB)


Kontakt

Frågor Personcertifiering

Telefontid: veckodagar 8.30-11.30

+46 10 516 63 00

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.