Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kunskapsprov för personcertifiering

För att du ska bli certifierad krävs det vanligtvis att du genomgår en skriftlig kunskaps­prövning. Det finns oftast inget krav på att du måste gå en kurs för att få skriva provet, däremot vill många ändå gå en kurs för att få ”draghjälp” att läsa in det viktiga.

Hur påverkas kunskapsproven av corona­pandemin?

Du vet väl att du kan skriva kunskapsprov hos oss på RISE? Tillfällen kommer att ges i Stockholm, Borås, Lund och Karlskrona. Vi följer Folkhälso­myndighetens rekommendationer för att begränsa smittspridning så att du ska känna dig trygg med att skriva kunskapsprovet hos oss. 

För bokning, kontakta tentamen.person@ri.se.

Du som redan är certifierad kan göra en tillfällig förlängning av ditt certifikat genom att underteckna en egenförsäkran, vilket är en lösning på grund av rådande omständigheter med pandemin. Se mer info här

Om du redan har använt dig av möjligheten med tillfällig förlängning med hjälp av egenförsäkran en gång, så får du använda dig utav den ytterligare en gång. Ditt certifikat kan dock aldrig få en längre tillfällig förlängning än maximalt 12 månader utan att du skrivit provet inom denna tid. 

Blankett för egenförsäkran

Finns det övningsfrågor?

Vi lämnar inte ut övningstentor eller kopior på gamla prov. Det som proven omfattar hittar du i våra litteraturlistor. Där preciserar vi vilka lagar, förordningar, föreskrifter och annan litteratur som är viktiga. Dessa kan du ha som inläsningsguide inför proven.

Vad händer om jag inte klarar kunskapsprovet?

Om du inte får godkänt resultat på provet får du möjlighet att skriva ett nytt prov, ett omprov. Ta kontakt med oss eller utbildningsföretaget för att boka ny tid. Om du missar provet tre gånger i rad tycker vi att du ska överväga om du ska fortsätta inom området. Vill du ändå fortsätta rekommenderar vi att du går en ny kurs efter 6-12 månader och sedan prövar att skriva provet igen.

Särskilda behov

Om du har särskilda behov som RISE behöver ta hänsyn till i samband certifieringsprocessen behöver du informera oss om dessa behov. Behoven ska styrkas med intyg i samband med ansökan.

Hur bokar jag ett kunskapsprov?

Det finns två sätt att skriva kunskapsprovet på. Antingen kan du boka ett skrivningstillfälle via oss på RISE eller så kan du skriva provet i samband med att du går en kurs hos någon av de utbildare som vi samarbetar med.

Väljer du att inte gå en utbildning utan att i stället skriva provet direkt via oss så behöver du kontakta oss på tentamen.person@ri.se för mer information. Vi försöker hitta tillfälle och plats som passar dig.

Kunskapsprov kan bokas in via flera olika aktörer. I listan nedan hittar du vilka aktörer som finns tillgängliga för respektive typ av personcertifiering. För tentamen såväl som för omtentamen utgår en tentamensavgift. Skriver du kunskapsprovet via ett utbildningsföretag måste du själv undersöka om avgiften för själva provet ingår i utbildningsavgiften eller inte.

Kontrollansvariga (KA)

+

Funktionskontrollant (OVK) 

+

Energiexpert (CEX) 

+

Sakkunnig i Brandskydd (SAK)

+

Sakkunnig avseende kulturvärden (KUL)

+

Brunnsborrare

+

Besiktningsman Entreprenad

+

Besiktningsman Överlåtelse

+

Besiktningsman Utemiljö

+

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS)

+

Innovationsledare

+

Byggprojektledare

+

Pannoperatör

+

Sakkunnig inom radon

+

Frågor om andra certifieringar?

Kontakta oss på tentamen.person@ri.se eller 010-516 63 00 för mer information om kunskapsprov för personcertifiering.