Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Antimikrobiella material, ytor och beläggningar

Intresset för antimikrobiella material, ytor och beläggningar ökar för en mängd olika applikationer och medicintekniska produkter inom infektionskontroll och hygien. Utvecklingen av nya antimikrobiella material och anordningar kräver dock en bred expertis och en rad olika metoder, samt kunskap kring regulatoriska krav.

Utöver generell kunskap om yt- och materialegenskaper, kan RISE hjälpa till med:

I våra laboratorier har vi tillgång en bred instrumentpark för kemisk och fysisk karaktärisering av ytor (AFM, SEM, profilometer, FTIR, Raman, XPS, EDX, TOF-SIMS, XRF, samt utrustning för att mäta ytors yt-energi, vätningsegenskaper, mekanisk testning och accelererad åldring).  Vi har flera dedikerade mikrobiologilabb för bestämning av ytors antibakteriella effekt enligt ISO 22196 (Measurement of Antibacterial Activity on Plastic Surfaces), ISO 27447 (Test for Antimicrobial Activity of Photocatalytic Materials), JIS Z 2801 (Japanese Test for Antimicrobial Activity and Efficacy), Standard Zone of Inhibition Test (Kirby Bauer Qualitative Test for Growth Inhibition), MBEC (ASTM E2799-22), Certika, MIC och andra relaterade metoder.

Vi har även ett GLP-klassat cellbiologilabb för bestämning av ytors biokompatibilitet, cytotoxicitet och hudirritation som behövs för att försäkra sig om att materialet inte bara effektivt avdödar bakterier, svamp eller virus utan också är säkert för användarna.

Välkommen att kontakta oss!  

Fakta

Namn på Test & Demo

Antimikrobiella material

Kategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Fastigheter / infrastruktur, Hälsa och Life Science, Livsmedel och jordbruk, Material, Papper, massa och förpackningar, Säkerhet och försvar

Område

Infektionskontroll, Kemisk och biologisk analys, Medicinteknik, Risk och säkerhet, Textil, Ytteknik

Strategiskt innovationsprogram

Medtech4health

Mer information

Filer att ladda ned:  

Relevanta standarder 

Tidigare och pågående projekt inom RISE

Sarunas Petronis

Kontaktperson

Sarunas Petronis

Forskare

+46 70 375 58 66

Läs mer om Sarunas

Kontakta Sarunas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lina Nyström

Kontaktperson

Lina Nyström

Forskare

+46 10 516 65 33

Läs mer om Lina

Kontakta Lina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Antimikrobiella peptider

Jobbar du med forskning och utveckling av produkter baserade på antimikrobiella peptider? T.ex. i form av nya typer av antibiotika, implantat med aktiva ytbeläggningar, sårvårdsprodukter eller produkter med helt andra användningso…
Test & demo

Ytanalys och ytdesign

Ytanalys och ytdesign testbädden innefattar laboratorier utrustade för karakterisering och optimering av ytor och ytinteraktioner. Vi på RISE erbjuder en helhetslösning för karakterisering och optimering av ytor och ytinteraktione…
Tjänst

Utvärdering av biokompatibilitet

Alla medicintekniska produkter måste genomgå en biologisk utvärdering för att uppfylla kraven i EU:s förordning för medicintekniska produkter (MDR). Vi kan hjälpa er med allt från att upprätta en biologisk säkerhetsplan enligt ISO…
Test & demo

ToF-SIMS

<p>Med ToF-SIMS kan vi ta fram information om materialytors molekylära sammansättning och avbilda hur olika komponenter är fördelade på ytan. Alla fasta material kan analyseras, men metoden är speciellt kraftfull för organis…
Test & demo

Cleaning Innovation

En testbädd som tar ett helhetsgrepp på både miljöaspekter och effektivitet inom rengöring och desinfektion.
Test & demo

BioSafe

Vi erbjuder vi allt från biologiska analyser relaterade till mänsklig hälsa till att ge handfasta råd kring eller ansvara för hela den biologiska utvärderingen för en produkt. Vi utför cell- och vävnadsbaserade, mikrobiologiska oc…
Expertis

Rengöring och desinfektion

Blir det inte så rent som det borde? Vilka kemikalier eller material är bäst? Hur mäter man renhet? Hur kan man resursoptimera sin rengöringsprocess?
Expertis

Ytanalys

Inom materialdesign är ytans egenskaper hos din produkt ofta mycket viktiga för att uppnå önskad prestanda. Ytanalyser hos RISE kan ge lösningar på många av dina utmaningar, till exempel att använda vid felsökning av din produkt.