Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Produkter baserade på antimikrobiella peptider

Jobbar du med forskning och utveckling av produkter baserade på antimikrobiella peptider? T.ex. i form av nya typer av antibiotika, implantat med aktiva ytbeläggningar, sårvårdsprodukter eller produkter med helt andra användningsområden såsom antifouling-produkter för marin applikation? Då vill vi gärna samarbeta med dig.

Antimikrobiella peptider (AMP) är en viktig del av kroppens försvar mot olika typer av infektionsframkallande mikroorganismer. De har ofta en direkt dödande effekt på t.ex. bakterier genom att förstöra deras cellmembran men de kan även ha en indirekt skyddande effekt genom att aktivera en mängd olika immunreglerande mekanismer.

Vi har bred kunskap och kompetens inom det mesta som gäller antimikrobiella peptider och kan därför vara din samarbetspartner inom exempelvis något av följande områden:

 • Isolering och identifiering av naturliga bioaktiva peptider
 • Småskalig tillverkning av peptider, både fastfassyntes och rekombinant produktion.
 • Tillverkning av skräddarsydda monomerer samt inkorporering till oligomerer och andra derivat för konjugering till annan molekyl
 • Kemisk analys av peptider i icke-biologiska och biologiska matriser
 • Funktionalisering av ytor med peptider samt karaktärisering av dessa ytor
 • Utvärdering av mikrobiologisk effekt in vitro inkl. antimikrobiell effekt, påverkan på biofilmer och tillväxt på ytor
 • Studier av anti-inflammatorisk- eller sårläkande effekt i cellbaserade assays
 • Utvärdering av effekt ex/in vivo inkl. hudinfektions- och sårinfektionsmodeller.
 • Kvantitativ mikroskopi och bildanalys med hjälp av elektron-, konfokal- och ljusmikroskopi (även analys med röntgen- och neutrontekniker) samt infärgning och avbildning av biofilmer i 2D/3D
 • Kristalliserings- och formuleringsutveckling
 • Stabilitetsstudier
 • Biokompatibilitet och toxikologiska utredningar (medicintekniska produkter). 
 • Farmakokinetik- och farmakodynamikstudier (PK/PD)
 • Toxikologiska tester
 • Användandet av AI-baserade metoder inom reaktionsprediktion, bedömning av stabilitet, toxicitet och säkerhet etc.
 • Regulatoriska riskbedömningar och dokumentation inför kliniska prövningar

Vi har mångårig erfarenhet av att jobba med antimikrobiella peptider i både uppdrag tillsammans med industripartners och i stora och små forskningsprojekt. Exempel på två offentligt finansierade projekt vi har koordinerat är FORMAMP (EU/FP7) med fokus på innovativa formuleringar av peptider, och RIK (Vinnova) med fokus på bl.a. peptiders effekt på komplikationer kring tandimplantat.

Våra medarbetare har även publicerat flera artiklar inom området, några exempel följer här:

 • Mahlapuu, M., Björn, C., and Ekblom, J. (2020) Antimicrobial peptides as therapeutic agents: opportunities and challenges. Crit. Rev. Biotechnol. 40, 978-992
 • Håkansson, J., Ringstad, L., Umerska, A., Johansson, J., Andersson, T., Boge, L., Rozenbaum, R. T., Sharma, P. K., Tollback, P., Björn, C., Saulnier, P., and Mahlapuu, M. (2019) Characterization of the in vitro, ex vivo, and in vivo Efficacy of the Antimicrobial Peptide DPK-060 Used for Topical Treatment. Frontiers in cellular and infection microbiology 9, 1742.   
 • Boge, L., Hallstensson, K., Ringstad, L., Johansson, J., Andersson, T., Davoudi, M., Larsson, P. T., Mahlapuu, M., Håkansson, J., and Andersson, M. (2019) Cubosomes for topical delivery of the antimicrobial peptide LL-37. Eur. J. Pharm. Biopharm. 134, 60-67
 • Rozenbaum, R. T., Su, L., Umerska, A., Eveillard, M., Håkansson, J., Mahlapuu, M., Huang, F., Liu, J., Zhang, Z., Shi, L., van der Mei, H. C., Busscher, H. J., and Sharma, P. K. (2018) Antimicrobial synergy of monolaurin lipid nanocapsules with adsorbed antimicrobial peptides against Staphylococcus aureus biofilms in vitro is absent in vivo. J. Control. Release 293, 73-83
 • Björn, C., Mahlapuu, M., Mattsby-Baltzer, I., and Håkansson, J. (2016) Anti-infective efficacy of the lactoferrin-derived antimicrobial peptide HLR1r. Peptides 81, 21-28  
 • Mahlapuu, M., Håkansson, J., Ringstad, L., and Björn, C. (2016) Antimicrobial Peptides: An Emerging Category of Therapeutic Agents. Frontiers in cellular and infection microbiology 6, 194  
 • Björn, C., Noppa, L., Näslund Salomonsson, E., Johansson, A. L., Nilsson, E., Mahlapuu, M., and Håkansson, J. (2015) Efficacy and safety profile of the novel antimicrobial peptide PXL150 in a mouse model of infected burn wounds. Int. J. Antimicrob. Agents 45, 519-524   
 • Håkansson, J., Björn, C., Lindgren, K., Sjöstrom, E., Sjöstrand, V., and Mahlapuu, M. (2014) Efficacy of the novel topical antimicrobial agent PXL150 in a mouse model of surgical site infections. Antimicrob. Agents Chemother. 58, 2982-2984 
 • Myhrman, E., Håkansson, J., Lindgren, K., Björn, C., Sjostrand, V., and Mahlapuu, M. (2013) The novel antimicrobial peptide PXL150 in the local treatment of skin and soft tissue infections. Appl. Microbiol. Biotechnol. 97, 3085-3096                     
Camilla Björn

Kontaktperson

Camilla Björn

Forskare

+46 10 516 59 95

Läs mer om Camilla

Kontakta Camilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Joakim Håkansson

+46 10 516 54 10

Läs mer om Joakim

Kontakta Joakim
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.