Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bedömning av risker hos material att inducera antimikrobiell resistens

En hållbar produktutveckling inkluderar en bedömning av antimikrobiella material avseende deras förmåga att inducera och selektera för antimikrobiell resistens. På RISE har vi en djup kompetens för att kunna utvärdera risker för resistensutveckling genom mikrobiologisk analyser kombinerat med omfattande kunskap om cellulära processer.

Exponering av bakterier för antimikrobiella ämnen och material kan leda till utveckling av resistens och/eller gynnande av resistenta bakterier genom resistensselektion, mot det aktiva ämnet, även vid låga antimikrobiella koncentrationer. Utveckling av antimikrobiell resistens är ett globalt hot mot samhället och måste därför tas i beaktande när man väljer eller utvecklar nya antimikrobiella lösningar.

En hållbar utveckling av antimikrobiella ämnen eller material inkluderar bedömning av risker för att inducera eller selektera för antimikrobiell resistens. RISE har en bred kompetens inom mikrobiologisk analys kombinerat med omfattande kunskap om cellulära och miljömässiga processer som leder till ökad antimikrobiell resistens. Utvecklingen av antimikrobiell resistens hos mikrober kan testas och kvantifieras på olika sätt beroende på material och antimikrobiella egenskaper.

Följande metoder kan användas och anpassas för att utvärdera sannolikheten för att en substans eller material ska inducera eller selektera för antimikrobiell resistens:

 • Antimikrobiell känslighetstestning (Antimicrobial susceptibility testing) före och efter kort- eller långtidsexponering
 • Flerstegsresistensanalys (Multistep resistance assay) för att testa om resistens kan induceras
 • Identifiering av den inducerade resistensmekanismen genom:
  • Helgenomsekvensering för att detektera genetiska förändringar
  • Transkriptomisk analys genom qPCR (relevant för t.ex. flödespumpar för läkemedel  (efflux pumps), cellulär stressrespons)
  • Fenotypiska förändringar (bl.a. analys av mikrobiell tillväxt)
 • Testa för korsresistens genom en omfattande resistensscreening inklusive t.ex. antibiotika, biocider, metaller
 • Konkurrensexperiment mellan känsliga och resistenta stammar för att analysera risken för selektion av antimikrobiell resistens
 • Tillämpning av avancerade odlingssystem (biofilm, tillväxt i suspension)
 • Stöd vid fältexperiment; karakterisering av mikrofloran
 • Mätning av den antimikrobiella aktiviteten mot vanliga antibiotikaresistenta patogener (t.ex. MRSA eller karbapenemresistent Klebsiella aeruginosa)

Kontaktperson

Nadine Kraupner

Forskare

+46 10 516 55 35

Läs mer om Nadine

Kontakta Nadine
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.