Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
SWITCH Food Hub Sverige
Foto: RISE

SWITCH

SWITCH är ett EU-projekt med syfte att främja hållbara och hälsosamma matvanor hos invånarna i Europa. I Västra Götalandsregionen etableras en av projektets sex Food Hubs där konsumenter, livsmedelsföretag och samhällsaktörer får möjlighet att mötas för att tillsammans utforska nya hållbara och sunda matalternativ.

Europa behöver ställa om sin produktion och konsumtion av livsmedel för att minska påverkan på klimatet och samtidigt främja hälsosamma matvanor hos invånarna. Det EU-finansierade projektet SWITCH ska driva en positiv utveckling inom livsmedelsområdet på ett hållbart och rättvist sätt som kommer alla till del, oavsett socioekonomisk status.

Projektet pågår i fyra år och involverar åtta europeiska länder. På sex platser i projektets medlemsländer etableras så kallade Food Hubs som ska spegla matsystemet i de aktuella regionerna. Syftet med dessa är att skapa en interaktiv mötesplats där konsumenter, matproducenter och samhällsaktörer diskuterar och experimenterar sig fram till nya hållbara och sunda matalternativ. En av dessa Food Hubs ska inrättas i Göteborg.

Målet när projektet avslutas är att genom påverkan på riktlinjer och rekommendationer för kost i EU-länderna och ökat medvetande i hela livsmedelskedjan ha åstadkommit en positiv beteendeförflyttning hos Europas invånare kopplat till matvanor, hälsa och hållbarhet.

SWITCH Sverigedel drivs av RISE i samarbete med Chalmers. SWITCH Food Hub etablerar under hösten 2024 ett kontor och mötesplats på GoCo Health Innovation City i Mölndal.

Den 4 april 2024 bjöd vi in till ett öppet lunchwebbinarium där Malin Barman från Chalmers presenterade den kommande interventionsstudien som ska genomföras som en aktivitet i hubben. Vill ert företag sponsra med produkter eller på annat sätt delta i studien? Välkommen att kontakta malin.barman@chalmers.se eller kontakta oss på switch@ri.se
Den 12 december bjöd vi in till ett uppföljningswebbinarium där vi presenterade vägen framåt för hubben baserat på inspel från aktörer under det fysiska uppstartsmötet den 18 oktober.
Den 29 februari 2024 bjöd vi in till träff inom SWITCH Food Hub i Västra Götaland. Ca 75 samhällsaktörer och livsmedelsföretag var på plats på GoCo Health Innovation City. Förmiddagen bestod av presentationer av SWITCH, vår Food Hubs missioner och om sätt att driva förändring ur ett beteendeperspektiv. Här kan du ta del av förmiddagens program i efterhand. Eftermiddagens program var för deltagare på plats och bestod av workshop i living labs kring våra missioner; 1). öka intaget av fullkorn, 2). mer grönsaker och baljväxter på våra tallrikar och 3). hållbar sjömat. Målet var att få fram ett första underlag av idéer för potentiella SWITCH-aktiviteter vi kan utveckla tillsammans. Vill du eller din verksamhet engagera er i SWITCH Food Hub? Kontakta oss på switch@ri.se

Info om SWITCH interventionsstudie

Sammanfattning

Projektnamn

SWITCH

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

8 400 000 SEK

Finansiärer

EU, Horizon

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
10.Minskad ojämlikhet
12.Hållbar konsumtion och produktion
Maria Biörklund Helgesson

Kontaktperson

Maria Biörklund Helgesson

Forskare, projektledare

+46 10 516 60 78

Läs mer om Maria

Kontakta Maria
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Maria Nehme O'Neill

Kontaktperson

Maria Nehme O'Neill

+46 10 722 32 01

Läs mer om Maria

Kontakta Maria
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.