Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hållbar Nutrition - Matens kombinerade effekt på hälsa och miljö

Genom analys av matens effekter på hälsa och miljö bidrar vi med bättre kunskap om hållbara matvanor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv

Hållbara matvanor ur hälso- och miljöperspektiv

Maten vi äter har stor inverkan på både vår hälsa och miljö. Vår ambition är att koppla samman vad vi idag vet om nutrition och hälsa med vad vi vet om olika livsmedels miljöpåverkan för att ge en mer heltäckande bild av hållbar livsmedelskonsumtion. Genom att bidra med kunskap, metoder och verktyg vill vi stödja företag, myndigheter och konsumenter i omställningen mot mer hållbara matvanor.

Utveckling av metoder och verktyg

Vi utvecklar metoder för att göra bättre analyser av livsmedels och kosters kombinerade hälso- och miljöpåverkan. Idag beräknas matens miljöpåverkan vanligtvis per kilo livsmedel utan att ta hänsyn till dess viktigaste funktion, att förse oss med näring. Med nya metoder har vi möjlighet att mäta livsmedels miljöpåverkan i relation till dess näringskvalitet och hälsoeffekter. Sådana verktyg kan tydliggöra olika livsmedels kombinerade inverkan på hälsa och miljö och därmed underlätta samhällets omställning till en mer hållbar produktion och konsumtion.     

Kartläggning av kosters hälso- och miljöpåverkan

Ett nytt spännande forskningsområde som vi jobbar med är kombinerad analys av kosters hälso- och miljöpåverkan baserat på data från epidemiologiska studier. Genom att analysera olika koster baserat på kostdata från stora befolkningsgrupper kan vi bättre förstå vilka val av livsmedel som ger bäst effekt för både miljön och hälsan. Den här typen av forskning ger oss ny viktig kunskap om hur hållbara matvanor kan se ut i praktiken baserat på vad folk faktiskt äter.

Susanne Bryngelsson

Kontaktperson

Susanne Bryngelsson

Projektledare

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Elinor Hallström

Läs mer om Elinor

Kontakta Elinor
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.