Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hållbar Nutrition - Matens kombinerade effekt på hälsa och miljö

Med expertis inom nutrition, livsmedelsvetenskap och miljö hjälper vi företag och andra organisationer att utveckla produkter, produktportföljer, recept, måltider och hela kostkoncept som håller både näringsmässigt och miljömässigt hög prestanda. På så vis skapas förutsättningar för en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

Maten vi äter har stor inverkan på både vår hälsa och miljö. Båda perspektiven behöver vägas in för att åstadkomma en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

Ofta beräknas matens miljöpåverkan per kilo livsmedel utan att ta hänsyn till dess viktigaste funktion, att förse oss med näring. Inom hållbar nutrition kopplar vi samman vad vi idag vet om nutrition och hälsa med vad vi vet om olika livsmedels miljöpåverkan, för att ge en mer heltäckande bild av hur hållbart ett livsmedel, en måltid eller en kost är.

Våra erbjudanden

För att identifiera strategier som leder till mer miljömässigt hållbara och hälsosammare lösningar behövs en analys av nuläget (t ex prestandan av en befintlig produkt) och av konsekvenserna av olika förändringar (t ex utbyte av råvaror i en produkt eller av delar av en måltid).

Vi erbjuder näringsmässiga och miljömässiga bedömningar av

 • enskilda produkter
 • produktportföljer
 • recept/måltider
 • koster

Med avstamp i bedömningarna ger vi vägledning för arbetet framåt avseende

 • produkt-/recept-/måltidsutveckling
 • strategiskt arbete
 • kommunikation

För den näringsmässiga bedömningen har vi erfarenhet av flera olika indikatorer, t ex näringstäthetsindex (t ex Nutrient Rich Food, NRF) och märkningssystem inom EU, som nyckelhålet, närings- och hälsopåståenden och Nutri-Score. För den miljömässiga bedömningen används livscykelanalys där RISE klimatdatabas är ett viktigt hjälpmedel. Under 2021 initierade RISE också ett projekt för att utveckla en biodiversitetsdatabas för livsmedel. Vi utvärderar användbarheten av olika indikatorer utifrån kundens produkter och behov, med möjlighet till kundanpassade varianter.

Vi erbjuder också:

 • Kunskapssammanställningar
 • Workshops
 • Faktagranskning av rapporter och pressmeddelanden
 • Samverkansmöjligheter i forskningsprojekt

Vår forskning

För att på bästa sätt kunna stödja andra aktörer i omställningen mot en mer hållbar produktion och konsumtion av livsmedel bedriver vi forskning i samverkan med både nutritionsforskare och miljöforskare, vid såväl svenska som internationella universitet.

Ett centralt fokus för vår forskning är att identifiera och utveckla metoder för att möjliggöra bättre analyser av livsmedels, måltiders och kosters kombinerade hälso- och miljöpåverkan. I vår forskning strävar vi efter att utveckla indikatorer, som kan användas för att mäta livsmedels näringsmässiga och hälsomässiga prestanda, i kombination med miljömässiga bedömningar. Målet är robusta och validerade nutritionsindikatorer som både är praktiskt tillämpbara och speglar livsmedels hälsoeffekter. Tillsammans med andra hållbarhetsindikatorer är förhoppningen att dessa indikatorer ska ge vägledning och underlätta omställningen mot mer hållbara livsmedel och koster

Ett annat spännande forskningsområde inom hållbar nutrition är kombinerad analys av kosters hälso- och miljöpåverkan baserat på data från epidemiologiska studier. Genom att analysera både hälsoutfall och miljöpåverkan av olika koster baserat på kostdata från stora befolkningsgrupper kan vi bättre förstå vilka val av livsmedel som ger bäst effekt för både hälsan och miljön. Den här typen av forskning ger oss ny viktig kunskap om hur hållbara matvanor kan se ut i praktiken, baserat på vad folk faktiskt äter.

Hör gärna av dig!

Hör gärna av dig till någon av oss om du vill veta mer om vad vi inom RISE hållbar nutrition arbetar med och vad vi kan erbjuda din organisation.

 

Kontaktperson

Elinor Hallström

+46 10 516 66 41

Läs mer om Elinor

Kontakta Elinor
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Susanne Bryngelsson

Kontaktperson

Susanne Bryngelsson

Projektledare

+46 10 516 67 88

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Berättelse

FINEST– Storsatsning på hållbar utveckling inom livsmedelssektorn

Forskare från RISE, Chalmers och Uppsala universitet ska tillsammans med femton aktörer från livsmedelsbranschen försöka accelerera omställningen mot ett mer hållbart livsmedelssystem i Sverige. FINEST är en av fyra mångmiljonsats…
Projekt

Algers roll i ett hållbart livsmedelssystem - miljö och nutrition

Framtidens utbud och konsumtion av alger förväntas öka både i Sverige och globalt, med stor kommersiell potential. Projektet kommer att möta behovet av ökad kunskap om algers miljöpåverkan, nutritionella kvalitet och hälsoeffekter…
Projekt

Like:meat

Intresset för växtbaserade köttliknande produkter, så kallade köttanaloger, är stort och växande. I det här projektet kommer RISE tillsammans med Lantmännen och Orkla utveckla nyttiga och attraktiva köttanaloger baserade på svensk…
Berättelse

Sjömat – för en mer hållbar matförsörjning

Hur världens växande befolkning skall förses med mat på ett hållbart sätt är en global utmaning. Mat från sjö och hav, sjömat eller marina livsmedel, är i jämförelse med andra animaliska livsmedel ofta mer hållbara. Kristineberg M…
Expertis

RISE klimatdatabas för livsmedel

Klimatdatabasen används för att öka medvetenheten om olika livsmedels klimatpåverkan och bidra i klimatomställningen från vår konsumtion och produktion av mat.
Projekt

Utveckling av en unik biodiversitetsdatabas för livsmedel

I detta projekt ska vi bygga upp en databas som synliggör olika livsmedels inverkan på den biologiska mångfalden* ungefär som en motsvarighet till RISE klimatdatabas för livsmedel.