Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Biodiversitetsdatabasen visar livsmedels effekt på den biologiska mångfalden

28 november 2023, 08:47

Nu lanseras Biodiversitetsdatabasen som visar olika livsmedels effekt på den biologiska mångfalden. Biodiversitetsdatabasen kompletterar den redan befintliga Klimatdatabasen från RISE vilket betyder att aktörer inom till exempel livsmedelsbranschen och restaurangnäringen samt konsumenter nu får ännu bättre vägledning i sina val av livsmedel.

Kopplingen mellan klimat och livsmedelsproduktion är väl belagd. För andra miljöpåverkanskategorier och särskilt biologisk mångfald, finns det mycket mindre information. RISE har nu tillsammans med Coop Sverige beräknat effekten på biologisk mångfald för ett stort antal livsmedel. Fokus ligger på livsmedel som konsumeras i Sverige, vilket inkluderar såväl produkter från det svenska jordbruket som importerade livsmedel. För första gången finns nu alltså ett sätt att räkna ut påverkan på den biologiska mångfalden för den mat vi äter.

- Vi har byggt upp en databas, ungefär som en motsvarighet till RISE Klimatdatabas för livsmedel. Det är en första prototyp, säger Serina Ahlgren från RISE som tillsammans med kollegorna Karin Morell och Viktor Lundmark drivit arbetet med biodiversitetsberäkningarna.

Biodiversitetsdatabasen kan användas till att välja livsmedel och ingredienser med positiv eller låg negativ inverkan på biodiversitet, hitta faktorer i produktionskedjan som påverkar biodiversiteten extra mycket, och till konsumentinformation. Databasen finns öppet tillgänglig för allmänheten via en webbsida.

- Vi tänker oss att användningsområden finns inom dagligvaruhandel, grossister, restauranger, offentliga kök, livsmedelsindustri och i slutändan i kommunikation till konsument och gäst, säger Serina Ahlgren från RISE.

Det finns flera metodutmaningar vid uträkningen av biodiversitet på produktnivå. Tänk till exempel på produkten mjölk. På mjölkgården odlas foder och djuren går på bete, men inte sällan importeras även en del foder från olika delar av världen och dessa effekter måste också inkluderas. Markanvändningen för foderodlingen kan ha både positiv och negativ inverkan på den biologiska mångfalden, och det är viktigt att bestämma vad som är referenssituationen. Det är med andra ord väldigt komplext att beräkna biodiversitetsfotavtrycket för mjölk.

- Vi har gjort en första version av Biodiversitetsdatabasen utifrån bästa tillgängliga metoder och data. Men vi har precis fått mer finansiering av Formas, så utvecklingen kommer att fortsätta, säger Serina Ahlgren från RISE. I förlängningsprojektet ingår även Coop Sverige och Compass Group.

 

Kontaktpersoner:

Serina Ahlgren, RISE Jordbruk & Livsmedel, serina.ahlgren@ri.se 070-630 70 13

Karin Morell, RISE Jordbruk & Livsmedel, karin.morell@ri.se 073-053 73 45

Fakta:

Biodiversitet och biologisk mångfald är synonymer för samma sak. FNs definition används ofta, där biologisk mångfald beskrivs som ”mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem”.