Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Person väntar på bus

Mätning av sociala insatser hos stadsmissionerna

Sveriges Stadsmissioner tog hjälp av RISE för att utveckla och implementera metoder för att mäta effekter av sociala insatser.

Kenneth Humling, kvalitetsutvecklare på Östergötlands Stadsmission.

Sveriges Stadsmissioner är riksorganisationen som samlar de lokala stadsmissionerna runt om i landet. Tillsammans har de tio fristående stadsmissionerna 1 300 anställda och många volontärer som arbetar med att bekämpa fattigdom och hemlöshet. Inom riksorganisationen samarbetar de lokala stadsmissionerna kring exempelvis påverkansarbete, insamling och kvalitets- och metodutveckling. En viktig fråga i kvalitetsarbetet är uppföljning av effekter. Insatserna ska så klart ge effekt för målgrupperna, till exempel genom att livskvalitet eller välmående ökar. Men det är också viktigt att kunna visa för finansiärer att verksamheten verkligen skapar positiva effekter och att pengarna går till det som skapar nytta.

– Det är svårt att mäta socialt arbete, men vi har tagit ett bra steg på vägen tillsammans med RISE. Under 2024 kommer vi fortsätta implementera och utveckla och sprida budskapet om vikten av att mäta effekter, säger Kenneth Humling, kvalitetsutvecklare på Östergötlands Stadsmission.

Det är svårt att mäta socialt arbete, men vi har tagit ett bra steg på vägen tillsammans med RISE

Ombudsmannaskap och arbetsintegration

Stadsmissionerna ville bland annat utveckla metoder för att följa upp effekterna av ombudsmannaskap och arbetsintegration. Ombudsmannaskap är en insats där målgruppen får hjälp i exempelvis kontakter med myndigheter. Arbetsintegration är en insats som syftar till att målgruppen ska komma till sysselsättning.

– Vi valde dessa insatser för att de finns hos alla stadsmissioner, vi har även andra insatser men där kan det skilja sig hur man jobbar i olika stadsmissioner. Vi ville kvalitetssäkra mätningarna, få tillförlitliga mätvärden på effekterna i målgruppen, men också stötta vid implementering av de nya arbetssätten i de olika stadsmissionerna, säger Kenneth Humling.

Kategoribaserade mätningar

RISE har expertis inom bland annat implementeringsforskning och så kallade kategoribaserade mätningar, som handlar om att gå från enkla undersökningar till kvalitetssäkrade mätningar av upplevelser, känslor, beteenden och förmågor. Med kvalitetssäkrade mätningar går det att uttala sig om hur mycket till exempel känslan av välmående eller livskvalitet ökat, eller hur mycket den ökat i jämförelse med andra grupper eller över tid.

– För kvalitetssäkrade mätningar behövs arbete i flera led. Konstruktion och test av frågor och enkäter är en viktig del. En annan viktig del är analysen där man använder så kallad Rasch-analys för att få fram tillförlitliga mätvärden, säger Tomas Bokström, projektledare på RISE, och fortsätter:

– Sedan är det alltid en balansgång i dialog med samarbetspartnern hur långt man vill eller kan gå. Noggrannare mätningar kräver mer arbete och komplexitet, men vi ska inte göra noggrannare mätningar än vad samarbetspartnern har behov av. Det viktigaste är att mätningarna blir användbara och ger de svar som behövs i verksamheten.

Rigga för effekt

Förutom enkäter, tester av mätverktygen mot målgrupperna och rekommendationer kring mätning och analys av mätningarna, tog RISE också fram ett utbildningsmaterial kring integrering av effektmätning i verksamheten, ett material som heter Rigga för effekt. RISE undersökte också digitala verktyg som kan vara lämpliga för att genomföra och sammanställa mätningarna. Det är viktigt att göra det enkelt, ifyllandet av en enkät hamnar ofta långt ner på prioriteringslistan.

– Fokus för våra verksamheter är att stötta deltagarna, vi behöver göra det enkelt för dem att samla in svar på enkäterna. Vi behöver också fortsätta utveckla enkäterna, till exempel har vi sett att deltagarna ofta svarar att man mår mycket bättre än man egentligen gör. Vi ser också att om vi hjälper till att förklara frågorna så påverkar vi i viss mån resultatet. Det finns också utmaningar kring språk som vi vill fortsätta jobba med, säger Kenneth Humling.

Tomas Bokström

Kontaktperson

Tomas Bokström

+46 72 544 56 07

Läs mer om Tomas

Kontakta Tomas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.