Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Normpack - Utbildning

En av förmånerna med ett Normpack-medlemskap är de utbildningar vi erbjuder

 

Då lagstiftningen kan var komplicerad att ta till sig på egen hand erbjuder vi regelbundet utbildningar på olika nivåer.

  • Alla nya medlemmar erbjuds ett introduktionsmöte där det ges en första översikt av reglerna och kraven. Vi diskuterar hur Normpack kan stötta just ert företag på bästa sätt.
  • Baskursen på två halvdagar ger en övergripande bild av den europeiska lagstiftningen för material i kontakt med livsmedel. 
    Utöver den överordnande lagstiftningen som gäller alla material går vi igenom kraven för olika specifika material. Framförallt EUs plastförordning, men även nationella lagar och rekommendationer, t.ex. BfR för papper och kartong behandlas. Vi tittar också på Declaration of Compliance (DoC). Både hur man läser en DoC och vad man ska tänka på när man skriver sin egen. Kursen avslutas med aktuellt inom området, såsom kommande lagkrav. 
  • Fortsättningskursen fördjupar sig i hur man praktiskt organiserar och genomför utvärderingar på material i kontakt med livsmedel. 
    Kursen baseras på kraven i EUs plastförordning, vilken ställer de mest utförliga kraven och påverkar alla material som innehåller någon plastkomponent.
  • E-kurs om DoC tillgänglig på en digital kursplattform - med tillgång till kursen under två månader för att ni ska kunna genomföra den på egen tid och ha möjlighet att gå tillbaka och repetera när ni önskar. I kursen får ni lära er om hur information om material avsedda för kontakt med livsmedel (Food Contact Material, FCM) kommuniceras genom värdekedjan via dokumentet Förklaring om överrensstämmelse (Declaration of Compliance, DoC). Dokumentet ska säkerställa att FCM som sätts på marknaden används på ett säkert sätt. Ni får lära er varför dessa dokument behövs, vilka krav som finns och hur ni bör hantera dessa dokument i praktiken.

Det finns även möjlighet till företagsspecifika utbildningar. Vi skräddarsyr en utbildning där vi anpassar innehållet just för era behov. Det kan handla om kort inledning på basnivå för många på företaget som sedan fortsätter i en fördjupning för dem som arbetar med frågan.  

 

Intresserad av en utbildning?

Kontakta oss gärna för mer information.

Inbjudan till våra kurser med mer information finns på Normpacks medlemswebb (inloggning krävs).

Utbildningsschema

kommande kurser
2 maj - 30 jun Kurstillfälle 1: Normpack E-kurs om DoC (digital kursplattform)
14-15 maj Baskurs (två halvdagar, digitalt, på svenska) - bara för medlemmar
30 maj Fortsättningskurs (digitalt, på svenska) - bara för medlemmar
1 jul - 31 aug Kurstillfälle 1: Normpack E-kurs om DoC (digital kursplattform)
17-18 september Baskurs (två halvdagar, digitalt, på svenska) - bara för medlemmar
3 oktober Fortsättningskurs (digitalt, på svenska) - bara för medlemmar
12-13 november Baskurs (två halvdagar, digitalt, på svenska) - bara för medlemmar
28 november Fortsättningskurs (digitalt, på svenska) - bara för medlemmar