Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Normpack - Lagstiftning

Alla material som kommer i kontakt med livsmedel måste vara utvärderade för ändamålet och uppfylla de krav som ställs i lagstiftningen.

Vilka krav finns och vad omfattas

Europeisk lagstiftning för material och produkter avsedda för kontakt med livsmedel (Food Contact Material, FCM) bygger på:

  • en ramförordning som gäller alla typer av kontaktmaterial
  • en förordning om god tillverkningssed (Good Manufacturing Practice, GMP) som gäller alla material
  • materialspecifika regler

Lagstiftningen omfattar alla material som kan förväntas komma i kontakt med livsmedel. Det innebär till exempel förpackningar, hushållsredskap och processutrustning såsom slangar, transportband och engångshandskar i livsmedelsindustrin.

På EU Kommissionens sidor om material i kontakt med livsmedel hittar du alla harmoniserade regler.

I fyra korta utbildningsfilmer som Normpack har tagit fram i samarbete med Substitutionscentrum, går vi genom grunderna i lagstiftningen. Filmerna hittar du här.

FCM legislative landscape in EU illustrated

Ramförordningen

+

GMP-förordningen

+

Materialspecifika regler

+

Kraven varierar beroende på livsmedel och användning

+