Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Lyckad introduktionskurs om kvalitet via design och experimentdesign

02 november 2020, 15:54

Den 22 oktober medverkade 18 deltagare från både akademi och industrin på vår introduktionskurs om kvalitet via design och experimentdesign, som hölls av William Mackintosh på RISE.

I början av kursen presenterades principerna för kvalitet via design, särskilt hur man anpassar sig till ett riskbaserat tillvägagångssätt under utvecklingen. Samt hur man använder olika verktyg, exempelvis användning av experimentdesignvid implementering av kvalitet via design.

Utformningen av experimentkursen innefattade en jämförelse av experimentdesign och en en-variabel-åt-en-gången-metod för att visa en nyckelprincip för metoden - att köra experiment i kombination av faktornivåer snarare än att manipulera faktorer oberoende. Ett exempel på inrättande av en 3-faktorstudie gavs och analysen (multipel linjär regression) demonstrerades och förklarades steg för steg med användning av en 2-faktorstudie som ett exempel. Hur experimentdesign tillämpas inom formuleringen beskrevs och ett antal formuleringsspecifika mönster namngavs och beskrevs.

Stort tack till alla som deltog, för den goda diskussionen under kursen och positiv feedback efter kursen.

 

Är du intresserad av att lära dig mer om dessa metoder? Kontakta William Mackintosh.

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-02

2023-12-18

2023-12-04

2023-12-04

2023-12-04

2023-10-25

2023-09-27

2023-09-19

2023-09-12

2023-09-06

2023-08-15

2023-06-14

2023-06-08

2023-05-29

2023-05-16

2023-04-03

2023-03-28

2023-03-28

2023-03-28

2023-03-22

2023-03-14

2022-11-24

2022-11-17

2022-11-17

2022-05-30

2022-05-30

2021-12-14

2021-12-06

2021-11-19

2021-09-02

2021-05-03

2021-03-05

2021-02-25

2021-01-08

2020-12-04

2020-11-02

2020-10-26

2020-10-26

2020-10-12

2020-09-30

2019-12-03

2019-10-23

2019-10-08

2019-10-04

2019-10-04

2019-10-04

2019-10-04

2019-10-04

2019-09-05